Извършвали са всички плътски грехове, но аз ги обичам

3637 0
mechki

Източник: www.orthodoxia.online
Превод: Мартин Ганев

Един ден старецът Порфирий ми каза: “Понякога при мен идват както момчета, така и момичета. Горките деца, какво ли не са правили. Извършвали са всички плътски грехове, но аз ги обичам”.

Старецът не оправдаваше деянията на децата, характеризираше ги като плътски грехове, но в същото време обичаше младите като скъпоценни души, като “оногова, за когото Христос умря”. Той ги привличаше като магнит с неговата любов, като ги изцеляваше постепенно от тяхното плътско служение.

Тази негова бащинска позиция се тълкуваше погрешно от някои консервативни пуритани, които негодуваха, а също от някои безотговорни прогресивисти, които тържествуваха, поради същата причина: за това, че старецът уж “приема” плътските грехове.

Те не разбираха, че грехът не се побеждава нито с религиозно нетолерантното осъждане на грешника, нито с погрешното узаконяване на падението.

Старецът се бореше решително с греха, като обичаше грешника и му помагаше в осъзнаването на отговорността за собствените му падения, а също и на възможността за избавлението му от тях и последвалата вина чрез покаянието, опрощението и живота в Христа.

Старецът искаше да поведе душите към новия живот, а не да ги измъчва със старото.