КАК ДА ПРОЯВЯВАМЕ МЪЧЕНИЧЕСТВО В ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ

2281 0
cross

Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов

Когато ние четем за св. мъченици на нашата вяра, не се ли запитваме как това действие се отнася за нас в ежедневния живот?

Като пример за мъченичество в ежедневния живот, старецът Емилиян каза следната история:

Веднъж, когато бързах да дойда тук в манастира, за да говоря с вас, взех такси, за да не закъснея. По пътя попитах шофьора:

„Кажете ми, дали някога обядвате или вечеряте заедно със съпругата си?“

(Знаете каква работа имат таксиметровите шофьори и как почти никога не знаят кога ще се приберат вкъщи).

„Всеки ден“ – каза той, „и на обяд, и на вечеря“.

„Но как успявате? По кое време се храните?“

„Обядът може да започне от 10:00 сутринта до 16:00 часа следобед, а вечерята е в интервала от 18:00 часа често до 2:00 сутринта.“

Разбрахте ли? В 10:00 сутринта съпругата му приготвя храната и го чака, независимо кога той се връща, за да могат да обядват заедно. А вечерта го чака от 18:00 до 2:00 сутринта. Това не е ли впечатляващо? Именно това е мъченичество в живота: живот на любовта.

Мъченичеството в ежедневието е действие, извършено от любов към другия човек, правейки жертва, оставяйки собствените си егоистични потребности заради ползата на другия.

Помислете за някои начини, по които да показвате дух на мъченичеството в живота си.