За греховете

Видове лъжи

Не е възможно да научим състоянието на душата на даден човек съдейки по външния му вид. Затова никога не се доверявай на твоите подозрения дори...Още

3188 0

Лъжа; Християнско милосърдие

Източник: www.orthodoxphotos.com Превод: Людмила Грибнева Един от най-важните недостатъци на съвременното общество е лъжливостта. Тя се разкрива в различни форми, особено в обичайната форма на...Още

2578 0