АКО СВЕЩЕНИК СЕ МОЛИ В ПРАЗЕН ХРАМ, БОГ ДАЛИ ГО ЧУВА?

3295 0

Автор: свещеник Серафим (Холанд)
Руска Православна църква св. Николай Чудотворец, Тексас (Далас)
Източник: www.orthodox.net
Превод: Павел Стефанов

Вчера вечерта отслужих нашия обичаен молебен. Признавам, че се колебаех дали да служа, защото беше Ден на труда (почивен ден) и си помислих, че можем да отидем някъде със семейството ми. Аз правя това понякога поради моята слабост, но с Божия помощ винаги е за кратко, а аз правя това, което съм обещал. Това семейно излизане стана невъзможно, защото трябваше да дам св. Причастие на един болен човек и шофирах повече от 3.5 часа.

Дойде ми мисъл, че и аз имам право на почивка, но току-що бях проповядвал за хвърлянето на мрежите отдясно на кораба и как това показва, че трябва да правим правилното нещо. Леността и храненето до насита не са от дясната страна на кораба. Затова отидох.

Не бях написал на бележка времето за отслужване на молебена, въпреки че го бях обявил в неделя, както обикновено. Очаквах тиха служба и Ангелите да ми помагат. И така беше. Аз служих сам и изпях акатиста. Звукът изглежда отеква по-силно, когато съм сам. Интензивността беше висока.

Въпросът, който често се питам, е “дали това има значение”?

Аз съм сам, моля се на висок глас; дали издавам звук? Тоест, Бог чува ли молитвите на нас бедните свещеници, дори когато онези, за които се молим, не знаят за нашите молитви? Отговорът е винаги е ДА, въпреки че понякога не се чувства като „да“. Мисля, че свещениците разбират живота на апостолите (които били рибари) и които понякога ловуват цяла нощ и не улавят нищо. След тяхната безплодна нощ те имаха огромен улов на риба, сто петдесет и три броя, и макар че имаше толкова много, мрежата не беше съдрана.

Трябва винаги да отговаряме на въпроса с “ДА”. Аз открих, че това е акт на моята воля, а не просто вяра.

Това е начинът да бъдеш християнин в света и дори още повече – да поемеш по пътя на свещенството. Аз се моля, но не много добре, и у мен няма причина да очаквам от Бога да отговори на молитвите на грешен човек, но също така се моля като свещеник, с разума си, а понякога действително и пред св. Престол, послушен на заповедта “погрижи се за него; и, ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя.” (Лука 10:35).

Аз много се доверявам на тези молитви, на литургията или молебена. Бог е решил да чува молитвите на Своите свещеници, дори и те да са грешни човеци. Затова, въпреки че бях сам и не бях напълно внимателен, небето кънтеше със звука на всяко от имената, които поменах, и този триминутен списък от души получи огромна полза.

Не виждам по-голямата част от ползата, но това се дължи на моите грехове, които ме карат да имам замъглено зрение и разбиране, но аз знам чрез вярата, че има огромна полза.