Беседата на пастира с жената, решила да погуби детето в утробата си, може да се окаже съдбоносна

1961 0
za-abortite-01

Автор: Ювеналий, митрополит Крутицки
Източник: www.pravoslavie.ru
Превод: Татяна Филева

На 13 ноември 2014 г. в Красногорск се състоя Петият краймосковски форум „Медицина и Православие”, организиран от медицинския отдел на Московската областна епархия и Министерството на здравеопазването към правителството на Московска област.

В конферентната зала на дома на правителството на Московска област се събраха около хиляда души. Във форума взеха участие Крутицкият и Коломенски митрополит Ювеналий, Серпуховският епископ Роман, викарий на Московска епархия, и Балашихинският епископ Николай, министърът на здравеопазването към правителството на Московска област Н. В. Суслонов, ръководители на областните управления на здравеопазването, главни лекари и сътрудници на краймосковските медицински заведения, както и свещенослужители на Московска епархия, – съобщава Патриархия.ru.

Обръщайки се към участниците във форума, митрополит Ювеналий в частност каза:

„Телесното и духовното здраве са взаимно свързани. Свети апостол Павел, благославяйки древните християни, пише: А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа (1 Сол. 5:23). С това Църквата напомня за сложността и многосъставността на човешкото естество, при което първо място се отдава именно на духовното начало. Животът на душата оказва съществено влияние на състоянието на тялото. На светителя Теофан Затворник принадлежат думите: „Грехът се извършва в душата и я прави болна; но тъй като животът на тялото е от душата, то болната душа прави целия живот нездрав”.

За съжаление, и днес грехът, порокът или дори просто духовната незрялост, психологическият инфантилизъм, да не говорим за различните по степен на тежест душевни недъзи, водят до пагубни последствия за физическото здраве на хората или дори до преждевременно прекратяване на живота.

Достатъчно е да посочим два примера, които, както се казва, всички виждат, и по отношение, на които сътрудничеството между Църквата и медицината е особено необходимо.

Първото и позорно явление в нашата страна е статистиката на абортите, по която Русия заема едно от първите места в света. Със съжаление се налага да констатираме, че от страна на обществото не се забелязва решително противодействие на детеубийството.

В тази връзка особено важно е присъствието на свещеник в родилния дом, където младите майки много се нуждаят от духовна подкрепа и молитва. Безусловно, важна е духовната помощ и за онези жени, които са се отклонили от правилния път в живота. Действително, беседата на пастира с жената, която има намерение да погуби детето в утробата си, може да се окаже съдбоносна. Получила наставление, тя ще може духовно да се укрепи, за да не извърши детеубийство, а да даде живот на новия човек. В това ще й помогне и съветът на лекаря, който ще й препоръча не да се избави от плода час по-скоро, а ще й обясни в какво се състоят пагубните последствия от аборта за здравето на майката.

Втората наша беда – това е разпространението на наркоманията. Според официални данни в страната активно употребяват наркотици три милиона души, а нередовно – осем милиона. Неотдавна проблемът се задълбочи с появата на нови отровни наркотични соли, борбата, с които засега не се води на необходимото ниво на ефективност. Към това добавете и почти неспиращия алкохолизъм, и ще разберете целия трагизъм на ситуацията. В качеството на една от главните причини за това се разглежда неспособността на човека да приеме житейските реалности и да намери своето място в заобикалящия свят, неговото духовно безсилие пред лицето на социалните и икономическите проблеми.

Църквата придава огромно значение на пастирската грижа за енориашите с химическа зависимост (наркомания, токсикомания и алкохолизъм). В тази област се прави много в рамките на социалната работа в енориите на Московска епархия. Противодействието на пороците на наркоманията, алкохолизма и тютюнопушенето е една от най-насъщните обществени задачи на съвременността.

Така ние виждаме тържеството на злото и страданието, изразяващо се в това, че на новите хора не се позволява да се родят, а вече живеещите сами убиват себе си. Църквата и медицината са естествени съюзници в противодействието на тези беди, заплашващи самото съществуване на нашия народ. Наша обща задача е възраждането на нравствеността, връщането на хората към духовните основи на живота, съзиждането на вярата и любовта.

С Божия помощ успяхме да започнем двустранно взаимодействие. През последните десетилетия Руската православна Църква, възраждайки многообразните форми на своето служение, неизменно е обръщала особено внимание на духовното обгрижване на лечебно-профилактичните заведения. С течение на времето актуалността на тази дейност става все по-голяма.

През 2003 г. беше подписано споразумение за сътрудничество между Московска епархия и Министерството на здравеопазването на Московска област. През изминалите години духовенството на Московска епархия е осъществявало духовно обгрижване на болните, намиращи се на лечение в 320 медицински заведения. В много болници вече има параклиси, които, по отзиви на духовенството, винаги събират на богослужение множество молещи се. Там, където няма църкви към болниците, най-малкото би било добре да има молитвени помещения.

Присъствието на пастира в болницата има огромно значение. Православните хора имат възможност да прибегнат към Тайнствата на Църквата и чрез това да получат духовни сили за борба с болестта. Много от онези, които преди не са се обръщали за помощ към Църквата, в условията на тежки изпитания, свързани с болестта, за пръв път се замислят за смисъла на живота, за своето място в света и търсят помощ и наставления от свещеника. Ние имаме много отзиви на медицински работници за това колко благотворно се отразява на състоянието на болните помощта, която получават от страна на Църквата. Не бива да забравяме и за това, че лекарят и медицинската сестра, които постоянно се сблъскват с човешкото страдание, също се нуждаят от духовна подкрепа и съчувствие.

Ние се стремим и към това нашите енориаши по-активно да участват в грижата за болните в медицинските заведения, оказвайки им посилна помощ. Освен това, благодарение на пастирската работа с енориашите, продължават да се организират групи за милосърдие, членовете, на които посещават болници и хосписи, оказват различна помощ на болните и немощните хора, извършват благотворителна дейност”.