Беседа в Неделя на Православието

1952 0

Автор: Св. Юстин Попович

Източник: www.svetosavlje.org.

Превод: Татяна Филева

В името на Отца и Сина, и Светия Дух.

Днес, братя и сестри, е светата Неделя на Православието – единствената от петдесет и двете недели в годината, която се нарича Неделя на Православието. Велика и Свята Неделя: Неделята, в която се празнува победата на Православието над всички лъжи, над всички неистини, над всички ереси, над всички лъжливи богове; победата на Православието над всички лъжливи учения, над всички лъжливи философии, учения, култури, цивилизации, икони. Свята победа на Православието, а това значи – свята победа на Всеистината.

А какво е Всеистината в този свят, кой е Истината в този свят? – Този, Който е казал за Себе Си: Аз съм истината! – Господ Христос (Йоан. 14:6). Бог в тяло – ето, това е Истината в нашия земен свят, това е истината в човека. Бог се е явил в тяло, Господ Христос е слязъл в тяло, за да каже на нас, хората, от нашето тяло, да ни каже какво е истина, как се живее в нея и как се умира за нея, и как чрез нея се живее вечно. Всички истини е събрал Господ Христос и ни е дал Всеистината на Православието.

Що е Православие? – питате вие, питат и много чужденци. Православието – това е Богочовекът Христос, нищо друго. Православието значи само едно: Бог се роди като човек, яви се в света като Богочовек, живя, страда, възкръсна, проправи ни пътя към Вечния Живот, осигури на човешкия род и на всеки човек спасение, осигури ни победа над смъртта, над греха, над дявола, осигури Вечен Живот на всяко човешко същество, това е Всеистината, братя. Наистина – това важи за всеки от нас, за мене и за тебе, за моите предци и твоите предци, и за всеки човек – от първия до Адам, до последния човек на Страшния Съд.

Защо, за какво Господ е станал човек? За да даде на хората Вечната Истина и да изгони от тях всички лъжи, да даде на хората Вечното Добро и да изгори от тях всичкото зло; да даде на хората Вечен Живот и да изгони от тях всички смърти. Той, Истинният Бог, е станал човек, за да даде Себе Си, Бога, на нас, хората, и с това да победи дявола и всички дяволи. Ето за какво Господ Христос е дошъл в този свят. За да даде на теб и на мен победа над всяко зло, над всеки грях и с това да ни осигури Вечен Живот. Не си в този свят, човече, само за да преживееш, да пропътуваш двадесет, тридесет, петдесет или сто години, но ти си пуснат от Бога в този земен свят, за да си спечелиш Вечен Живот, да си заработиш Вечен Живот. Господ е слязъл и е отворил Небето над тебе, човече, отворил ти е Небесното Царство, за да проправи чрез Своето Възкресение път на теб, човека, път към Вечния Живот и да ти даде Небесното Царство.

Безпределният и Неизказан Господ е станал човек, сместил се е в малко човешко тяло и е показал, че целият Бог трябва да живее и че живее в човека, в човешко тяло, целият Бог! (Кол. 3:9). И Той затова станал човек, за да можем ние, гледайки Него, да живеем така, както Той е живял в този свят. Затова Апостолът пише на християните: Живейте достойно за Бога, който дойде в света и стана човек (1 Сол. 2:12; Фил. 1:27; Кол. 1:10). Живейте достойно за Него, живейте достойно за Христовото Евангелие. Христовото Евангелие – това е учението за вечната Божия Истина, учение, което е достойно и за Ангелите на Небето, и за хората на земята. С нищо, човече, не си по-малък от Ангелите на Небето, защото и на теб е дадено същото Евангелие; същият Бог и Господ Иисус Христос важи и е Бог и за Светите Ангели на Небето, и за нас, грешните хора на земята. Господ като човек в този свят е основал Своята Църква, оставил е целия Себе Си на Църквата, оставил е цялата Своя истина, целия Вечен Живот е оставил на Църквата, за да даде Църквата на всеки, който вярва в Него, Господ Христос, да му и целия Вечен Живот, цялата Вечна Истина.

Какво е Светото Причастие? Светото Причастие, заради което днес сте дошли в този свят храм, не е нищо друго, освен приемането на всецелия Господ Христос в своята душа и тяло. Ето, ти, приемайки Господ Христос, приемаш Бога в себе си! Внимавай как живееш. Ти си изпратен да живееш по Божиите закони, затова Той е влязъл в теб да ти даде сила да отхвърлиш всяка лъжа от днес нататък. Приел си Него, приел си Вечната Истина – отхвърли всяка лъжа от себе си, избягвай лъжата, избягвай лъжливите учения, избягвай лъжливите богове на този свят, избягвай лъжливите учители, лъжливите пророци, лъжливите христосовци. Причастил си се, приел си Вечния Живот в себе си; в тебе вече няма място за смъртта, няма място за онова, което е смъртно.

А кое е онова, което е смъртно в нас, братя? Това е грехът, всеки грях, защото грехът е онази страшна дяволска сила, която ражда и произвежда смърт. Когато нашите прародители внесли в този свят греха, с него в земния и човешки свят влязла и смъртта, а след смъртта, след греха, влязъл в този свят и дяволът. И ти, приемайки Господ Христос, приемайки Бога, получаваш сила да прогониш от себе си всяка смърт, да победиш всяка смърт, да победиш самия дявол, да победиш всички дяволи, да живееш… в този свят и с това да си осигуриш Небесното Царство още в този свят.

Светото Причастие, братя мои, е изпълване на нашата душа с Бога. Причастяваш се с Господ Христос, ето, всички Небесни сили са в теб, всички Божествени сили са в теб… . Не посрамвай Господ Христос, Който те е удостоил да влезе в душата ти чрез Светото Причастие, не Го посрамвай със своите срамни дела. Чуваш ли, престани (да псуваш) от днешния ден, защото всяка псувня е плесница по лицето на Господ Христос, Който е в твоята душа. Внимавай за кого живееш и пред Кого ще отговаряш!

Смрадливи дела, кражба, прелюбодеяние, блуд – какво е това? Причастил си се, престани, иначе ядеш и пиеш своето осъждане, както казва Светият Апостол (1 Кор. 11:29). Ако се причастяваш недостойно – а недостойно се причастяваш, ако след всяко Причастие и занапред продължаваш със старите си лоши навици, продължаваш и да псуваш, и да мразиш, и да не обичаш хората, и да се караш, и да правиш чудесии. Да, това значи: причастяваш се и ядеш и пиеш своето осъждане – приготвяш си вечен съд, вечно осъждане, приготвяш си ада. Затова светите Тайни са, за да се осветим с тях, да се посветим с тях, за да бъдем от днешния ден по-добри, отколкото сме били до днес, все по-добри и по-добри, все по-свети и по-свети. Защото човек е създаден, за да наследи Царството Божие – а не може да го наследи, ако не освети себе си, своята душа, своето същество, цялото си тяло и цялата си душа. Ето, Светото Причастие ни се дава, за да си осигурим чрез него Вечен Живот, а това значи победа над всяка смърт. А победата над всяка смърт се осигурява чрез Божествените сили, дадени от Господ Христос, от Неговата Църква, от Светите Тайнства и светите добродетели.

Ето, вие се подготвяте за Свето Причастие, всеки от вас пости и се моли на Бог да очисти себе си за Свето Причастие колкото се може с пост и молитва, за да подготви пътя на Небесния Цар и да очисти дома на душата си. Какво е човекът? Човекът е Божи образ в тяло. Какво е Господ Христос? Господ Христос е Бог в тяло. Човекът е сътворен по Божи образ. Затова и Господ е дошъл в този свят, Той, Бог, е дошъл, за да очисти Своя образ от греха. А ние, братя, обезобразяваме Божия образ, Божията икона в своята душа, замърсяваме го, замазваме го с кал.

Затова и Господ е дошъл, както се казва в църковната молитва, за да обнови Своя Лик в човека, да обнови Своя образ, изтлял в страсти и грехове. Защото нашите страсти и грехове влияят смъртоносно на Божията икона в нашата душа, на Божия образ в нашата душа. А ние сме създадени по Божи образ (Бит. 1:27; 2:7), за да живеем, вземайки за пример Бога. Бога, защото и нашата душа има божествен произход, да вземаме за свой пример Бога. И Бог е слязъл в този свят, за да ти каже, като на човек, цялата истина за самия теб, защото ти със своя образ, с живия Божествен образ в себе си гледаш Него и живееш чрез Него и заради Него.

Затова и Господ е дал светия пост и светата молитва, за да се подготвим преди Свето Причастие за онзи велик, свят и славен ден, за деня, в който приемаме Свето Причастие. Ако днес ти кажат, че царят ще дойде в твоята къща, ти би почистил всичко, би забърсал праха навсякъде, за да влезе царят в твоята чиста къща. А колко ли е необходимо да очистваш себе си, когато Бог влиза в душата ти? Днес приемаш Бога, внимавай как Го приемаш! Всеки твой грях, за който не си се покаял и не си заплакал пред Бога, е звяр, звяр, който ще рика против Господа. Това е малък дявол, всеки грях е един малък дявол, който воюва срещу Господа в твоята душа. Внимавай, кай се пред Господа, плачи, казвай на себе си: аз, Господи, съм пръв между грешниците, пристъпвам към Тебе недостоен, следвайки думите на Свети Апостол Павел, който казва, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз (1 Тим. 1:15).

Когато Светият Апостол казва за себе си, че той е пръв грешник, какво остава за мен и за теб, как да наречем себе си? Всеки от нас, наистина, е пръв от грешниците, когато пристъпва към Господ Христос, когато трябва да Го приеме, Него, Всечистия Господ и Бог. Затова е постът, затова е светата молитва: постът – за да очисти нашето тяло, и молитвата – за да очисти душата ни и да ги подготви за приемането на Господ Христос.

Защото ето, приемайки Господ Христос, ти приемаш Единия Истински Победител в този свят – Единия Истински Победител, защото всички други победители, така наречените победители, не са достойни за това име. Само Този, Който е победил смъртта, е Истински Победител – това е Господ Христос, Който възкръсна от мъртвите и осигури на нашето тяло възкресение и победа над смъртта. Само Онзи, Който е победил дявола, е Истински Победител – това е само Господ Христос. А всички други хора, които се хвалят, че са победители – в науката, на бойното поле, във философията, в техниката, във фабриките – какво е това? С какво се хвалите вие? Всичко това е прах и пепел. Най-малкото разтърсване на земята – и вашите фабрики ще се превърнат в развалини. Смъртта ще дойде и за теб, господин директор, и за теб, господин министър, и за теб, господин генерал. Смъртта – тя е тук, дави те, поваля те в гроба. Какъв победител си ти, като целият се разпадаш в червеи, разпадаш се в змии! Каква победа е това? Няма победа в този свят, братя, няма друга победа, освен победата над смъртта, освен победата над греха. Тази победа Господ Христос е дал на всеки, който Го прославя и вярва в Него.

И ето, вие днес приемате Господ Христос, приемате този Победител, приемате Истинския Победител, Единствения Победител. Затова бъдете храбри и силни, храбри и силни. Не давайте на нито един грях да ви побеждава! Страшно е за тебе, който си приел Бога, Победителя на смъртта, да (те) победи грехът, да те изроди дяволският род, срамно е за теб да те… като дявол. Какво е дяволът пред Бога, Който е в теб? Нищо! Затова се бори, бори се за душата си, за своето спасение, за своята вечност, за Небесното Царство. А ти се бориш, приемайки Свето Причастие.

Нека Светото Причастие бъде за спасение на всички, братя мои, за обожение, за освещение. От днешния ден нататък нека всеки от вас си тръгне с победа над всеки грях, над всяка смърт, над всеки дявол. И така да си осигури безсмъртие и Вечен Живот в онзи свят, а в този свят – праведност и светлина .

Нека Благият Господ води и ръководи всички нас в този свят чрез Пресветата Божия Майка и на всички Негови Светии. Да опазим душата си и да я запазим от смъртта, от греха, от дявола, и да си осигурим Вечен Живот. За да славим заедно с Пресветата Божия Майка и с Всички Светии Единия Истинен Бог във всички светове и Единия Истинен Победител на греха, смъртта и дявола – Господ Христос, на Когото (да бъде) чест и слава, сега и винаги, и през всички векове.

Амин.