Беседа за Страшния Съд

3996 0

Автор: Свети Йоан Шанхайски
Източник: www.svetosavlje.org
Превод: Татяна Филева

Кога ще дойде денят на Страшния Съд, знае само Бог Отец, но знаците на неговото приближаване са дадени и в Евангелието, и в Откровението на свети апостол Йоан Богослов. Откровението говори за събитията, съпътстващи края на света, и за Страшния Съд преди всичко в образи и тайнствено, но светите Отци са го обяснявали; съществува и истинско църковно предание, което ни говори и за знаците на приближаването на края на света, и за Страшния Съд.

Преди края на съществуването на Земята на нея ще има смутове, войни, сблъсъци, глад, земетръси. Хората ще страдат от страх, ще умират от очакване на нещастия. Няма да има нито живот, нито радост от живота, а едно болезнено състояние на отстъпление от живота. Ще настъпи отстъпление не само от живота, но и от вярата, и Син Човечески, като дойде, ще намери ли вяра на земята? Хората ще станат горди, неблагодарни, ще отричат Божия Закон: едновременно с отстъплението от живота ще настъпи и обедняване на нравствения живот. Доброто ще отслабне, а злото ще се усили. За това време говори и свети апостол Йоан Богослов в своето боговдъхновено писание, което се нарича Откровение. Самият той казва, че бил „обзет от духа”, което значи, че Сам Дух Свети е бил в него, когато в различни образи са му били показани съдбата на Църквата и света, и затова тази книга е Откровение Божие.

Той показва съдбата на Църквата в образа на жена, която по онова време ще се укрива в пустинята: тя няма да се появява в живота, както и днес в Русия. В живота ще имат решаващо значение онези сили, които подготвят появата на Антихриста. Антихристът ще бъде човек, а не въплътен дявол. „Анти” е дума, която означава „против” или „вместо”. Този човек ще иска да бъде „вместо” Христос, да заеме Неговото място и да има онова, което би трябвало да принадлежи на Христос. Той иска да има същата привлекателност, същата власт над целия свят. И ще получи тази власт преди своята погибел и преди гибелта на целия свят. За помощник ще има Маг, който по силата на лъжливи чудеса ще изпълнява неговата воля и ще убива онези, които не признават властта на Антихриста. Преди гибелта на Антихриста ще се появят двама праведници, които ще го разобличат. Магът ще ги убие и три дни телата им ще стоят непогребани, и Антихристът и неговите слуги много ще ликуват. Но тези праведници неочаквано ще възкръснат и цялата армия на Антихриста ще бъде объркана и ужасена, а самият Антихрист внезапно ще падне мъртъв, убит от силата на Духа.

Но какво знаем за човека-Антихрист? Неговият точен произход е неизвестен. Баща му е напълно неизвестен, а майка му е нечиста лъжедевица. Той ще бъде евреин от Дановото коляно. Основание да мислим така ни дават думите на Яков, който, умирайки, е казал, че той (Дан), чрез своето потомство, „ще бъде змия на път, аспида на пътека, която ухапва крака на коня, тъй че ездачът му ще падне назад”. Това е алегория, показваща, че той ще действа с лукавство и зло. Йоан Богослов в Откровението, говорейки за спасението на Израилевите синове, казва, че преди края на света множество евреи ще се обърнат към Христос, но в списъка на колената, които ще се спасят, липсва Дановото коляно. Антихристът ще бъде много умен и надарен с изкуството да общува с хората. Той ще бъде прелъстителен и любезен.

Философът Владимир Соловьов много е работил върху това да представи идването и личността на Антихриста. Той внимателно използва всички материали по този въпрос, не само светоотечески, но и мюсюлмански, и създава тази впечатляваща картина. Преди идването на Антихриста в света, неговото появяване се подготвя отдалеч. „Тайната на злото вече действа” и силите, подготвящи неговото появяване, преди всичко се борят против законната царска власт. Свети апостол Йоан казва, че „Антихрист не може да дойде, докато не бъде премахнат този, който го задържа”. Свети Йоан Златоуст обяснява, че „този, който го задържа” е законната духовна власт, такава власт, която се бори против злото. „Тайната”, която действа в света, не желае това, не желае борба против злото със силата на властта; противно на това, тя желае властта на беззаконието, и когато постигне това, тогава вече нищо няма да задържа появата на Антихриста. Той ще бъде не само умен и прелъстяващ: но и външно ще изглежда милостив, ще прави добро и ще бъде милосърден, за да укрепи своята власт. И когато толкова я утвърди, че целият свят да го признае, тогава ще покаже истинското си лице. За столица ще избере Йерусалим, защото именно тук Спасителят е открил Своето Божествено учение и Своята Личност, и тук е призовал целия свят към блаженството на доброто и спасението. Но светът не приел Христос и Го разпнал в Йерусалим, а по времето на антихриста Йерусалим ще стане столица на света, който е признал властта на Антихриста.

След като постигне най-висша власт, Антихристът ще изисква от хората признанието, че е осъществил това, което нито една земна власт, нито който и да било човек, не е могъл да осъществи, ще изисква поклонение на себе си като на най-висше същество, като на бог.

Соловьов добре описва характера на неговото действие като Върховен Владетел. Той ще угажда на волята на всички, при условие, че приемат неговата Върховна власт. Ще остави възможност за живот на църквата, позволявайки й богослужения, обещавайки й изграждането на дивни храмове, но само при условие, че го признае за „Върховно Същество” и му се поклони. Той ще има лична омраза към Христос. Ще живее от тази омраза и ще се радва на отстъплението на хората от Христос и Църквата. Ще настъпи масово отстъпление от вярата, при което ще изменят на вярата и много епископи, посочвайки като оправдание изключителното положение на църквата. Търсенето на компромиси ще бъде най-характерната човешка черта. Искрената изповед ще изчезне. Хората находчиво ще оправдават своето падение и лицемерното зло ще поддържа такова общо разположение, при което отстъплението от истината и страстта към компромиса и греха ще стане норма. Антихристът ще позволява на хората всичко, ако му се „поклонят, след като са паднали”. Такова отношение към хората не е нещо ново: римските императори също са били готови да дават свобода на християните, ако те признаят тяхната божественост и божествена върховна власт, и са ги мъчели само защото са изповядвали „на Единия Бог се кланяй и само на Него служи”. На Антихриста ще се покори целият свят и едва тогава той ще покаже своето истинско лице на омраза към Христос и християнството. Свети Йоан Богослов казва, че всички, които ще му се поклонят, ще имат знак на челото и на дясната ръка. Не е ясно дали това ще бъде наистина белег на тялото, или само метафора на това, че хората с и ума си ще признават необходимостта от поклонение на Антихриста, и волята им ще бъде изцяло подчинена на него. По време на тази пълна подчиненост на целия свят – и с волята, и със съзнанието – ще се появят и споменатите двама праведници, безстрашно ще проповядват вярата и ще разобличат Антихриста. Свещеното Писание казва, че преди идването на Спасителя ще се появят „два светилника”, два „маслинени пламъка”, „двама праведници”. Тях Антихристът ще убие със силата на Мага. Кои са тези праведници?

Според църковното предание, това са двама праведници, които не са вкусили смърт: пророк Илия и пророк Енох. Съществува и пророчество, че тези праведници, които не са вкусили смърт, ще я вкусят за три дни, а след тези три дни ще възкръснат. Тяхната смърт ще бъде голяма радост за Антихриста и неговите слуги. Тяхното тридневно възкресение ще доведе силите на Антихриста до неописуем ужас, страх и объркване. Именно тогава ще настъпи краят на света. Апостол Петър казва, че първият свят е бил сътворен от вода, което е образ и на хаоса на физическата маса, и погинал от водния потоп. „А сегашният свят и небесата са оставени от неговото Слово за огън”. „Земята и всички неща на нея ще изгорят”. Всички стихии ще бъдат изгорени. Този днешен свят ще погине в един миг. В един миг ще се промени всичко. И ще се появи знамението на Сина Божи – тоест кръстното знамение. Целият свят, който по своя воля се е подчинил на Антихриста, „ще заплаче”. Всичко е свършено. Антихристът е убит. Край на неговото царство, на борбата против Христос. Край и отговор за целия живот, отговор пред Истинния Бог. Тогава от палестинските планини ще се появи Ковчегът на Завета – пророк Йеремия е скрил Ковчега и Светия Огън в дълбок кладенец. Когато взели вода от този кладенец, тя се запалила. Но самия Ковчег не намерили. Когато се вгледаме сега в живота, тогава онези, които могат да виждат, ще видят, че всичко, което е предсказано за края на света, се изпълнява.

Но кой е този човек-Антихрист?! Свети Йоан Богослов алегорично му дава името 666, но всички опити да се разбере това значение, са били неуспешни.

Сега вече разполагаме с достатъчно ясна картина за възможността целият свят да изгори, когато „всички стихии ще бъдат изгорени”. Този образ ни дава разделянето на атома (ядрената енергия).

Краят на света означава не неговото унищожаване, а промяна. Всичко ще се промени изведнъж, в един миг. Мъртвите ще възкръснат в нови тела, в своите тела, но обновени, както Спасителят е възкръснал в Своето Тяло, на което е имало следи от раните от гвоздеите и копието, но това тяло е придобило нови особености и в този смисъл е било ново тяло. И ще се появи Господ в слава на облак. Как ще видим това? С духовното си зрение. И днес при смъртта праведните хора виждат онова, което останалите около тях не виждат. С всичка сила ще затръбят тръби. Те ще затръбят в душата и в съвестта. Всичко ще стане ясно за човешката съвест.

Пророк Даниил, говорейки за Страшния Съд, разказва, че Старецът Съдия седи на престола, а пред Него е огнената река. Огънят е очистваща стихия. Огънят изгаря греха, изгаря го и ако, за съжаление, грехът се е съединил със самия човек, тогава огънят изгаря и човека.

Този огън ще се разпали в самия човек: виждайки Кръста, някои ще се зарадват, а други ще изпаднат в отчаяние, смут, ужас. Така хората, според евангелското повествование, в един миг ще се разделят: едните ще застанат отдясно пред Съдията, а други – отляво, собствената им съвест ще ги раздели. Колкото по-съзнателно и упорито човек се е стремял към Бога в своя живот, толкова по-голяма ще бъде неговата радост, когато чуе думите: „Дойдете при Мене, благословени”, и обратно, същите думи ще предизвикат огъня на страданието и ужаса у онези, които не са Го искали, които са Го избягвали или са Му се противопоставяли и са Го хулели с живота си.

Страшният Съд не познава свидетели или протоколна книга. Всичко е записано в човешките души, и тези записи, тези „книги” ще се открият. Всичко ще стане очевидно за всички и за самия себе си, и състоянието на човешките души ще постави всеки човек отляво, или отдясно. Едните ще отидат в радостта, а другите в мъката. Когато „книгите” се отворят, за всички ще стане ясно, че корените на всички пороци са в човешката душа. Ето пияницата, блудникът – когато тялото умре, някой ще си помисли, че с него е умрял и грехът. Не, в душата е съществувала склонност към греха и той е бил сладък за душата. И ако тя не се е покаяла за този грях, ако не се е освободила от него, ще застане на Страшния Съд със същото желание за наслада от греха и никога няма да може да задоволи своето желание. Тя ще изпита страдание заради омразата и злобата. Това е адско състояние. „Огненият ад” – това е вътрешният огън, пламъкът на порока, пламъкът на слабостта и злобата, и тук „ще бъде плач и скърцане със зъби” на немощното зло.