Богоявление или Кръщение Господне

4494 0

Автор: Христо Димитров

„Защото се яви Божията благодат,

спасителна за всички човеци.“

(Тит.2:11)

Братя и сестри,

Днес е Богоявление. В този ден Господ Бог Иисус Христос „Дохожда от Галилея на Йордан при Иоана, за да се кръсти от него.“ (Мат.3:13). И това се случва, за да се изпълни всяка правда. Но защо Сам Господ бидейки Бог се кръщава от човек? Защо е необходимо това и какво е скритото /на пръв поглед/ от взора човешки?

В Евангелието на Св. Ев. Иоан можем да прочетем думите на Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Който говори и казва: „Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.“ (Иоан.15:15). Какво общо имат тези Господни думи с днешния празник?

Тези две наглед чужди една на друга случки са тясно свързани – и помежду си, и с нас. Господ Бог Иисус Христос чрез кръщението Иорданово ни показва тази правда: че Той е наш приятел! И както Иоан Го допуска, тъй и ние трябва да сторим – да допуснем в сърцето си и в мислите си Спасителя. И това е редно да стори всеки един от нас – вярващите в Христа Бога – и поотделно, и като едно цяло. Защото ако обърнем внимание на думите на Св. Ап. Павел в тях ще открием отговора какво да сторим, та да допуснем Христа Спасителя в себе си. Светият апостол казва: „Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво.“ (Тит.2:11-12). И ние – бидейки Христови – трябва сами себе си да заставим да живеем според тези наставления. За да осъзнаем, че след като сме кръстени в името на Спасителя, вече не сме голи, а чрез „банята на възраждането и обновата от Духа Светаго.“ (Тит.3:5) да разберем, че не сме вече и слуги. Че чрез това кръщение в Иордан Господ Бог Иисус Христос ни показва път към спасението. Нещо повече. Не само какво да сторим, но по-важното – как да го направим. Но остават терзанията ни, че тези действия – живот в целомъдрие, праведност и благочестие може да изглеждат отвъд човешките сили и възможности. Но дали е така? Успокоителния отговор на този въпрос откриваме в следните думи на апостола: „А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост.“ (Тит.4:4-5). Ето това е разковничето – чрез Неговата милост. А това говори само за едно – потребно ни е да просим милостта на Господа, да се молим, та да успеем „да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво.“ (Тит.2:11-12) според Неговите заповеди. По този начин ще разберем какво означава да се изпълни всяка правда. Тъй щото чрез молитвата ни и вярата ни в Спасителя ще разберем какво е живот в целомъдрие, праведност и благочестие.

Братя и сестри,

Нека чрез кръщението на Господа и Бога нашего Иисуса Христа да си дадем ясна сметка за нашите собствени действия. За това, че случилото се преди две хиляди години във водите на р. Йордан е за наше спасение.

И когато се научим да бъдем целомъдрени, праведни и благочестиви, ще можем да разберем и думите на апостола: „Оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.“ (Тит.3:7).

Амин.