Време е да се завърнем

1547 0

Автор: о. Спиридон Скутис
Превод: Константин Константинов

Трагични обстоятелства терзаят съвременния човек. От една страна, комфортът на материалните блага и технологиите, а от друга страна — духовната нищета и болестните състояния. Депресия, анорексия, тормоз, насилие, лудост… Всички тези проявления имат своята причина. Тя е в задънената улица, до която ни доведе нашият разстроен житейски компас. Повредихме компаса на екзистенциалната си ориентация и вместо да се насочим към нашия Господ, се запътихме към идола на болното ни аз, като по този начин не намерихме решения, а срещнахме безизходици. Какво решение да намериш, когато се обръщаш към своето болно аз, и вместо да отидеш на лекар, сам влизаш в неговата роля, без да имаш необходимите знания?

Живеем в епохата на нарцисизма: „Намери в себе си сили, ти си всичко, заслужаваш повече, постигнах много, аз съм най-добрият …”. Докъде водят всички тези мисловни шествания на гордо вдигналия чело егоист? Със сигурност до гибел.

Решение на проблемите си ще открием тогава, когато настроим своя вътрешен компас, така че да ни сочи пътя към спасението на душата чрез Църквата и връзката с Христос, когато изоставим егоистичното доверие в своето аз. Тогава ще можем да тръгнем към Бога. Но за да направим това, първо трябва да се освободим от плена на нарцисизма, който здраво ни е хванал. Да разбием неговите окови и героично да го отхвърлим.

Христос ни зове към връзка. Нека кажем голямото „Да”. Как обаче да постигнем това? С послушание, с дух на ученичество, с любовен устрем, като блудния син, който загубил пътя, но след това се върнал обратно. Никога няма да намерим отговорите вътре в себе си — там все още царят хаосът, безчестието и грехът съгласно правата, които сме им дали. Защото сме станали лесна плячка на страстите си.
Затова нека отвърнем глава от своето болно аз и отидем при Христос. Настройвайки компаса си, да видим накъде е изток и да се устремим нататък, за да ни облее нетварната светлина на Слънцето на правдата — нашия Господ.

Да направим първата малка крачка към своето изцеление. Да започнем с редовно черкуване, след това полека-лека без да се срамуваме да поискаме искрено в изповедта „развод” от греха и отново да сключим брак с благодатта на Пресветия Дух. В началото ще разговаряме, после ще навлезем по-надълбоко, за да стигнем до раната, и ще продължим към изцелението.
Нека не търсим задънени пътеки без изход, решението съществува на изток, там, където е болницата — светата Църква. Съзнателно да се насочим в нейната посока, тогава грехът ще отстъпи, мракът ще направи място на светлината, а във вътрешната пустиня ще се родят първите плодове на Рая …

Нека вземем решение и се завърнем в прегръдката на Църквата — в Божия дом, в нашия дом. Дойде време да тръгнем обратно. Приятно завръщане, брате!

* * *

Отец Спиридон Скутис е клирик в Лимноската и Агиоевстратийска епархия на Вселенската патриаршия, която е административно подчинена на Еладската православна църква. Завършил е духовната семинария „Ризариу” в Атина. Служи в храм „Св. Георги”, с. Репаниди и храм „Рождество Христово”, с. Роману на остров Лимнос. Отговаря за отдела за работа с младежите и борба с ересите към митрополията.