ВЯРА ИЛИ ДЕЛА – КОЕ Е ПО-ВАЖНО?

5136 0

Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов

За много християни има едно недоумение кое е по-важно за спасението – вярата или делата. Отговорът е кратък – и двете. Между вярата и делата има синергия, а не противопоставяне. Някои казват, че нашето спасение идва само чрез вярата. Те се опасяват, че други могат да си мислят, че биха могли да стигнат до Небето със собствени усилия, т.е. без вяра. За православните християни обаче няма противопоставяне между вяра и дела. Ние знаем, че са необходими и двете. Ние го наричаме синергично сътрудничество с Бога. Но, отправната точка е винаги вярата в Бога.

Св. Серафим Саровски казва следното: „Преди всичко, човек трябва да вярва в Бога,че Той съществува и награждава ония, които Го търсят“ (Евр. 11:6).“

Този, който се съмнява прилича на човек, изгубен в морето без спасителна лодка. Той не е в състояние да върши дела, които да го доведат до Бога.

Св. ап. Иаков казва: „който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра; такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден.“ (Иаков 1:6-8).

Вярата е първата необходима стъпка по пътя да бъдем съединени с Бога и да Го познаваме чрез пряк опит. Без вяра ние не можем да предприемем необходимата подготовка. Ние няма да знаем откъде да започнем. Такава подготовка на мнозина се струва като че ли дела без Бога, опитвайки се с тях да спечелим мястото ни на небето. Но това не е така. За да се стремим да познаем Бога, ние започваме с вяра, вярвайки в Бога, Който изпрати Своя Единороден Син да ни преобрази и да бъдем съединени с Него, и че трябва да спазваме Неговите заповеди. С тази вяра ние ще започнем да вършим и добри дела, които с търпение ни водят до истинско познание на Него.

Вяра по необходимост включва и дела. Св. ап. Иаков ни казва: “Вярата без дела е мъртва” (Иаков 2:26). Той посочва, че необходимите дела са любов, мир, дълготърпение, милост, смирение, и най-вече търпеливо носене на Кръста, и живот в Светия Дух.

Св. Серафим Саровски добавя: „Не може да има истинска вяра без дела; човек, който наистина вярва, със сигурност ще има и дела“.

Нашето пътуване с Христос е една синергия, където ние подчиняваме нашата воля на Неговата воля и вършим Неговото дело. За да осъществим това ние трябва с готовност да вършим много дела (а не едно или две) и винаги (а не само от време на време), за да получим Неговата благодат, чрез която се преобразяваме и се съединяваме с Него. С вяра ние жадуваме да вършим много дела, за да се усъвършенстваме в Неговата благодат.

И така, само вярата без дела не ни е достатъчна за спасението. От друга страна само дела без вяра също не могат да ни спасят. Свещеното Писание ни учи, че са нужни и двете.