ДА ЖИВЕЕМ В РАДОСТТА НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ

247 0

Автор: свещ. Георгий Чистяков

Източник: azbyka.ru

Превод: Пламена Вълчева

Христос воскресе!

Нека се помолим, скъпи братя и сестри, радостта от Възкръсналия Господ, която е основно съдържание на нашата вяра, да умие всички наши слабости, всички наши грехове, да ни въздигне от безсилието, което понякога изпитваме пред затрудненията. Да победи всички страхове, които ни измъчват. Да се помолим тази радост да прогони от нас всичко лошо, което носим в себе си.

Радостта от Възкръсналия Господ е главното съкровище, което Бог е приготвил за нас, най-удивителното нещо, което ни е дадено, както казва пророкът: „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат”. Онова, което ухо не е чувало, око не е виждало и никому на ум не е идвало, е именно това, че Христос възкръсна от мъртвите, победи смъртта и като победи всички наши страхове и всички наши грехове, ни даде великата сила на спасението. Христос възкръсна от мъртвите и ни спаси от бездната на греха. Вие сте купени на висока цена, казва Апостолът, като има предвид Христовата смърт и Неговото възкресение от мъртвите. Не забравяйте, че сте скъпо купени.

Наричаме нашия Господ и Спасител „Изкупител”, защото Той изкупи греховете ни, защото ни откупи от робството на греха. И ние, които сме преживели Неговата смърт и Възкресение, по никакъв начин не можем повече да грешим. Нашата главна задача е да надраснем  греховете си, да преодолеем греховете си. А главното средство за това вече ни е дадено — това е същата тази радост от Възкръсналия Господ. И нека тя изпълни сърцата ни, нека тя заживее в дълбините на душите ни и преобрази живота ни, преобрази всичко в него.

Нашият живот понякога е изключително сложен. И освен това — труден, много труден. В живота си търпим сериозни изпитания — болести, финансови проблеми, проблеми със семейството и приятелите ни, които вършат неща, с които не сме съгласни. Но всичко това не бива да ни отчайва, братя и сестри, макар и да имаме основание да се отчайваме. Би било напълно естествено да изпаднем в униние, би било напълно естествено да се отчаем, ако Христос не беше възкръснал от мъртвите, ако Христос не беше победил смъртта, ако Христос не беше победил страховете ни, всичко това би било естествено. Би било напълно естествено, всички хора да се намират в угнетено състояние, понеже в живота си имат големи затруднения.

Но Христос възкръсна, и затова, братя и сестри — защото Христос  възкръсна, — затова всичко в света се преобрази. И ние с вас също се преобразихме. Нека се стремим към това, нека винаги се стремим да се преобразяваме, нека се стремим да живеем в радостта на Възкръсналия. И, както се казва в канона на Преображение Господне, нека се променяме към по-добро, нека се стремим към по-добро, а не, както понякога се случва, да се застопоряваме в лошото в нас. Нека помислим върху това и нека помолим Възкръсналия Господ да ни даде благословение, да ни благослови и укрепи, да укрепи всеки един от нас и да ни даде нови сили.

Христос воскресе!

Проповед, произнесена на Пасха, 2003 г.