Да не бъдем суеверни

4067 1

Автор: Славолюб Тадич
Източник: www.prijateljboziji.com
Превод: Татяна Филева

Днес астрологията и останалите окултни науки са достигнали небивал разцвет и заливат света повече от всякога. Питаме се защо е така. Откъде е тази сатанинска вълна, която непрестанно повлича и пленява хиляди и милиони души? Защо има толкова безнравственост, нервни сривове, самоубийства, психични заболявания?

 

Историята ни учи, че когато хората масово са се отричали от Бога и са се отдалечавали от Неговото Слово, са изгубвали Неговата защита и се е стигало до духовен и нравствен упадък. Отричайки се от Бога, хората трябва да Го заменят с нещо. И именно поради тези замени, които изглеждат невинни, привлекателни и забавни, из засада дебне Сатаната и очаква своята жертва. Затова Апостол Павел поръчва на Тимотей, а и на нас, днешните хора: А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения (1 Тим. 4:1). Същото твърди и Господ Христос: Много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина; и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта (Мат. 24:11-12).

Вълната на окултизма в днешно време е сериозна атака срещу духовното здраве и морал; и същевременно не е ли знак за последните дни: И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви; хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай! (2 Тим. 3:1-5). Тези думи на апостол Павел се отнасят и за нас, ето защо трябва да ги приемаме насериозно!

Всички, които не са с Бога, нямат плодовете на Духа (Гал. 5:22-23), те са обзети от страх, трепет, кошмари, смъртни мъки и различни скърби, които злият дух чрез гадателите и хороскопите използва, предлагайки им изход от задънената улица. А удавникът се хваща за сламка, но тази, която дяволът предлага, го повлича на дъното на морето. Една радиостанция предложила безплатен отговор на астролог на всички, които имат някакви проблеми. Само за едно предаване били залети от 20 000 телефонни обаждания! Този факт само потвърждава горните думи на Апостола, а нас кара дълбоко да се замислим.

 

Знак за тревога

Всичко, което виждаме около себе си, е знак за тревога, вой на сирена, която със своя звук раздира слуха, изпълва със страх и призовава всички нас. Можем ли все още да помогнем? Как да помогнем? Откъде да започнем? Кой е призван да направи това? Човек в състояние ли е да направи нещо? Къде са проповедите на тази тема? Къде са съветите на църковните водачи, къде са техните призиви и съвети всеки вярващ да се снабди със Свещеното Писание, да го чете и да се ръководи от него?

Тъжно и жалко е, че толкова хора ходят на църква, палят свещи, празнуват празници, дават дарения, помагат на сираци, а нямат Свещеното Писание. Не познават Божието Слово, не познават Господа, не познават Иисус Христос, Сина Божи, Спасителя на човечеството, не познават Светия Дух. Защо е така? Няма ли откъде да се купи Свещеното Писание? Или може би е скъпо? Или хората са неграмотни? Може би не могат да четат Библията на своя език? А същите тези хора много добре четат всички останали книги, вестници и списания, и отлично разбират всичко, което виждат и чуват по радиото, телевизията, киното, цирка, на тържествата и на други места. Духовната ситуация на цялото човечество е катастрофална. Можем ли да останем спокойни и със скръстени ръце?

 

Какво да се прави?

Драги читателю, ти може би си пожелал да се пробудиш, да се осъзнаеш и да си спомниш дали поне веднъж в своя живот, макар и случайно, си чел хороскоп? Или си ходил за нещо при гадатели, пророци или врачки? Или са ти гледали на ръка, или на карти? Или може би си разговарял с духове на починали? Може би си водил или придружавал някого до врачка. Може би си гледал на кафе за забавление, за развлечение, от скука. Защото едва ли има човек, който поне веднъж в живота си да не е правил нещо от това, естествено, без да знае, че то е забранено от Бога, и с това се е омърсил и е паднал в грях.

И аз съм бил един от тях. Гледали са ми на кафе, а и сам съм правил това стотици пъти. И на карти съм гледал и на себе си, и на други. Чел съм хороскопи и окултни книги, изучавал съм хиромантия, графология, астрология, хипноза, софрология. Защо не – мислех тогава – всички го правят, това е модерно. Всички го правят, ще го правя и аз. И нямаше никой, който да ми каже, че това не е добро. Не познавах Бога, нито Неговото слово, и нямах от какво да се плаша. Всичко ми беше позволено. Купувах на децата верижки с хороскопи. Мода! Всички го правят. Бях заковал конска подкова на вратата. Често търсех в полето четирилистна детелина, защото тя „носи щастие”. Когато пътувах, купувах за себе си и за другите подаръци с конска подкова или четирилистна детелина, и всевъзможни дрънкулки, които уж „носят щастие”. Каква илюзия! Каква измама! Каква хитра и добре скроена дяволска примка и мрежа!

Но, вечна слава и хвала на Небесния Отец, Господ Бог, Който и за мен е изпратил Своя Син Иисус Христос, да вземе на Себе Си и моите грехове, да ме спаси, да ми даде вечен живот, да ме освободи от онези връзки, с които съм бил свързан, да ми даде Светия Свой Дух. Сега Светият Дух е мой Учител, Утешител, Той осветява моя път, съветва ме, ободрява ме, укрепява ме, води ме по пътя към срещата с моя Спасител и Избавител Иисус Христос, Който скоро ще дойде, за да вземе Своето. Ето, вече дванайсет години, откакто познах Господа, и оттогава редовно чета Неговото слово. Всеки ден беседвам с Него в молитва. Всяка сутрин, преди да отида на работа, имам молитвена среща с Него. Колко чудно е това, че мога да Му кажа всичко, да Му поверя всичко, да търся съвет и помощ, да Му се помоля и да зная, че Той ще направи всичко, което е за мое добро, и много повече от това, което бих могъл да си представя. Да бъда в Неговото присъствие, не само по време на утринните молитви, но и постоянно, на работа, на път, в съня; за мен няма по-голямо щастие на тази земя!

Защо ви говоря това? От братска любов към всички вас, които четете написаното. Това е моята публична изповед, с желание и молитва към Господа всеки читател да намери истинския и единствен път, и изход от ситуацията, от скърбите и мъките, в които се намира сега. А този път, истина и живот е Сам Иисус Христос, Който призовава и теб да дойдеш при Него, да Му се довериш – и Той ще ти помогне: Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя (Мат. 11:28).

След като мен, големия грешник, е спасил, освободил, излекувал, нашият Спасител и Избавител, Господ Иисус Христос, Който е същият вчера, днес и утре, е готов да направи това и за теб, стига да се обърнеш към Него. И теб чака. Но как и откъде да започнеш? Какво да направиш, когато изглежда, че вече няма никакъв изход? Ето по кой път да тръгнеш:

 

 1. ПОКАЯНИЕ

Само на онези, които се каят, Бог прощава. Трябва искрено да се покаеш за всичко, което си сгрешил явно или тайно, съзнателно или несъзнателно, да изброиш пред духовника всичко, за което спомняш и да искаш от Господ Иисус Христос прошка на греховете. Божието Слово ни казва: Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Иисуса, нашия Господ (Рим. 6:23). Без покаяние няма опрощаване на греховете, няма вечен живот, няма изцеление, няма освобождаване от робството на злите духове.

 

 1. ОБРЪЩАНЕ

След като сме се покаяли, да благодарим на Господ Иисус Христос за опрощаването на греховете, за освобождаването от всичко, което ни е измъчвало и да повярваме, че Той е наш Спасител, че за Него всичко е възможно да направи само ако Му вярваме. Да Му предадем своето тяло, душа и дух; минало, настояще и бъдеще, и да Го молим оттук нататък да води твоя живот – не както ти искаш, а както иска Той. Той най-добре знае кое е добро за теб. От този момент трябва само да вярваш в Него и да поставиш себе си под Негова защита. Вече няма от какво да се страхуваш, сега Той е твоя закрила и казва: Никой не ще ги грабне от ръката Ми (Йоан 10:28-29). Това потвърждава и апостол Павел: Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Иисуса, нашия Господ (Рим. 8:38-39).

 

 1. СВЯТ ЖИВОТ

Да не вършим вече онова, което досега сме вършили. Да отхвърлим всичко и да обърнем гръб на лошите навици. Да престанем да четем хороскопи. Да изгорим всички книги по окултизъм, спиритизъм, магия, хиромантия, хипноза, графология. Всичко това да направим с молитва към Иисус Христос, Който е ВСЕСИЛЕН и пред Когото се покланят всички сили. Свещеното Писание ни потвърждава това: А мнозина от ония, които правеха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички(Деян. 19:19). Вече няма от какво да се страхуваме, когато сме под закрилата на Христос. Но сега трябва да вярваме и вече никога да не се съмняваме в Господа. Сега Господ всеки ден ще ти дава нови сили на вяра, любов, мир и радост.

 

 1. ВСЕКИ ДЕН ДА ЧЕТЕМ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

Чрез Свещеното Писание Бог ни укрепява и духовно ни въоръжава, за да не станем отново жертви на враговете. Господ Иисус Христос е казал: Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не намира; тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена; тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото (Мат. 12:43-45). Бог ни е сътворил, за да живее в нас. Тъй като не сме били с Него, Светият Дух не е бил в нас, защото Той не може да живее заедно със злите духове. Сега, когато сме се покаяли, обърнали сме се към Христос, отхвърлили сме цялото зло, открито сме се отрекли от всичко това, Бог ни е спасил със Своята мощ, освободил ни е, развързал ни е и ни е очистил. Нашето сърце е чисто, но празно. Светият Дух чака да Го призовем, за да се всели в него. Затова трябва да молим Господа да ни изпълни с Дух Свети.

От нас зависи дали Той ще остане постоянно в нас. Затова трябва всеки ден да четем Свещеното Писание и да молим Господа да ни говори чрез него. Светият Дух ще ни помогне да разберем Божието послание, и от ден на ден все повече ще ни укрепява. А дори врагът да ни нападне, веднага щом усети, че Светият Дух е в нашето сърце, той ще трябва да отстъпи. Защото когато Светият Дух е в нашето сърце, то вече не е празно, и този Дух ще ни води от победа към победа. Апостол Павел ни съветва: Аз казвам: живейте духом, и не ще изпълнявате прищевките на плътта (Гал. 5:16).

 

 1. ДА СВИДЕТЕЛСТВАМЕ НА ДРУГИТЕ

Защо? Защото така прославяме Господа, говорейки на другите какво е направил за нас Иисус Христос, не по наша заслуга, а по Неговата безмерна Любов и Милост. Нашето свидетелство е скъпо на Бога, и от голяма полза за нашите скъпи и близки хора, които още не познават нашия Спасител Иисус Христос, Който и за тях е дал Своя живот на Кръста на Голгота и иска всички да бъдат спасени, изцелени и освободени от всички обсебвания и вериги. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола (1 Йоан. 3:8-9).


1 коментар за "Да не бъдем суеверни"

 1. Йорданка Савчева

  Здравейте,

  Вие сигурни ли сте, че тази статия е написана от православен християнин.
  В изброените стъпки за обръщане към вярата ми прави впечатление, че липсват две от основните тайнства в Православната вяра, а именно изповедта и причастието. Но затова пък не липсва нищо от начина по който се разбира християнската вяра в протестантството.

Comments are closed.