ДА ОГЛАДНЕЕШ ЗА БОГА

887 0

Автор: о. Спиридон Василакос

Превод: Константин Константинов

Благоуханно, богошествено място е Света гора! Засята от край до край с мощи на светци. Място за среща на потомците на Адам със забравения Създател. Тук човекът полага усилия, подвизава се, покайва се. Бог прощава, утешава, облагодатява. Принася Себе Си на принасящия себе си човек. Свята Трапеза, жертвеник е Атон.  Вървиш и душата ти диша. Всяка среща е духовно училище.  Хвърляш мрежите си и ловиш духовна храна от райски морета.

— Благословете, геронда!

— Господ да те благослови, радост моя!

— Дълги години ли сте на Света гора?

— 60 години, но какво са 60 години за Бога? Един дъх.

— Геронда, бих искал да кажете две неща за поста.

— За да кажеш нещо, трябва да го преживяваш, да го живееш. Само някой, който се е родил близо до морето или е моряк, може да говори за морето. Но ще проявя послушание към твоята воля и ще ти кажа какво казват отците, които били приятели на поста.

— Постът, геронда, цел ли е?

— Постът не е цел, средство е.  Ето, целта ти бе да дойдеш на Света гора, това бе твоята крайна точка. Корабчето, което те докара, е средството. Така и постът е едно от средствата, които любовта на Бога ни е дала, за да копнеем за Него. Бог е нашата крайна точка.

— Кога се е появил постът?

— Постът е връстник с човечеството. В Рая бил даден на човека от Бога — ни казва св. Василий Велики.

— Но защо Бог е дал поста, за да ограничи човека?

— Не, за да го освободи! Св. Йоан Златоуст пише, че Бог, създавайки човека, го довел и предал в ръката на поста, която е нежна майка и отличен учител. С други думи, поверил на поста спасението му. Следователно постът е педагог, не ограничава, а култивира човека.

— Необходим ли е постът, геронда?

— Ще ти отговори отново св. Йоан Златоуст: „Ако постът е бил необходим в Рая, много повече е необходим извън Рая. Ако лекарството е било полезно преди нараняването, много по-полезно е след нараняването“. Разбра ли?

— Какво?

— Постът в Рая бил даден превантивно на човека, за да не падне. След като човекът паднал, се дава като лечение.

— В крайна сметка, коя е целта на поста?

— Постът изсушава злите похоти, казва св. Максим Изповедник, смекчава сърцето ни, допълва св. Симеон Нови Богослов. Всяко добро  и благо дело се постига и усъвършенства чрез поста, пише св. Григорий Палама. По всички тези причини св. Йоан Златоуст ни изповядва любовта си към поста: „Обичам поста, защото е майка на целомъдрието и източник на всяка мъдра постъпка“.

— Как трябва да постим?

— Постът е средство и духовно оръдие, което не се ограничава само до храненето, целият човек трябва да участва психосоматично. Чуй какво казва св. Йоан Златоуст: „Постиш? Покажи го чрез самите дела. Ако видиш враг, помири се с него. Ако видиш беден,  прояви милост. Да постят ръцете, оставайки чисти от грабежа и алчността. Да постят нозете, оставяйки,  пътищата, които ни водят до греха. Не ядеш месо? Да не „ядеш“ и разпътство чрез очите. Нека пости и слухът.  И постът на слуха е да не приемаш злословия и клевети. Нека пости и тялото от безсрамни думи. Защото каква полза имаме, когато се въздържаме от месо и риба, но хапем и ядем братята си?“.

— Как хапем и ядем братята си?

— С клеветенето и осъждането, които започват от липсата на любов към брата ни.

— Благодаря, геронда, голяма полза получих.

— Благодарност подобава на Бога, Който е просветлил нашите светци.

— Благословете!

— Божията благодат да те покрива, света Богородица да те закриля и светците да те съпътстват. И не забравяй, постът — това е да огладнееш за Бога!