Двете страни на монетата

1260 0

Автор: о. Спиридон Скутис
Превод: Константин Константинов

Напоследък все повече хора изразяват мнението, че Църквата и свещениците са  отговорни за това, че макар да сме кръстени в православната вяра, ние не сме достатъчно катехизирани и запознати с нея. Дали наистина е така? В действителност проблемът представлява монета с две лица.

От една страна, Църквата е длъжна да се поучи от пастирските грижи и катехизация в миналото. Днес често се случва по отношение на св. Тайнства да се отделя повече внимание на събирането на необходимите документи, отколкото на душите на хората. Църквата е длъжна да въведе задължителната катехизация, така че това да не зависи от добронамереността на отделния свещеник.

Другата страна на монетата е личната ни отговорност. Докато пием кафе на канапето, ние обвиняваме Църквата и свещениците, смятайки себе си за богоносни, но се съмнявам дали дори двама от десетима православни са прочели поне веднъж Новия Завет. С други думи, очакваме Църквата да ни хване за ръката и да вложи в нас познанието на вярата.

Ако наистина искаме да сме православни християни, не сме ли длъжни да изследваме вярата си, да изследваме какво казва Св. Писание, Св. Предание, св. Тайнства? Седнахме ли някога да прочетем какво пише в Символа на вярата, който кръстниците толкова често сричат по време на св. Кръщение? Вземаме от православието само това, което ни е удобно, а за останалите неща отправяме критики.

Познанието на вярата не се постига само чрез грижата на Църквата към нейните членове. И ние сме длъжни чрез свободата и личната си отговорност да водим своята борба.

Ние не сме катехизирани, защото сме безразлични. Някой ще каже, че преди 30 години е имало непреодолими пречки. А сега? Сега има изобилие от духовна литература, беседи в интернет, подготвени свещеници, електронни книги, приложения на телефона, всичко, което човек може да си представи. Патрологията вече я нося в джоба си, на мобилния си телефон, както и Св. Писание. От друга страна, не знаем как и защо се кръстим, какво представляват постите на Църквата или какво е казал Христос. Интересува ни обаче на кои религиозни празници се почива и къде ще ходим да  печем агнето на Пасха.

Следователно ние не знаем какво става с нас, както казва мъдрият народ, не знам къде се намираме, защото сме виновни. Личната ни отговорност — и на клириците, и на миряните  — е огромна.

Нека оставим рефрена „Не сме катехизирани.” Да, не сме катехизирани, защото сме безразлични. Нека изследваме вярата си, както ни учи Църквата, и да се оживим чрез молитвата и познанието, за да бъдем нейни истински, а не повърхностни членове.