ДЕЙСТВИЯТА НА АНГЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХОРАТА

16880 0

Източник: www.fatheralexander.org
Превод: Павел Стефанов

За разлика от злите духове, добрите ангели са състрадателни към нас и често ни защитават и помагат. По отношение на това св. апостол Павел пише: “Нали те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение?” (Евреи 1:14)?

Светото Писание е пълно с разкази относно помощ от ангелите. Ние ще дадем само няколко примера. Авраам изпратил слугата си до Нахор да го убеждава, че Господ ще изпрати с него Своя ангел и ще му уреди благоприятно пътуване. Двама ангели спасили Лот и семейството му от Содом, който е бил приготвен за унищожаване. Патриарх Иаков, връщайки се към брат си Исав, бил окуражен от видение на множество Божии ангели. Малко преди смъртта си, докато благославял внуците си, Иаков казал на Йосиф: “Ангелът, който ме избави от всяко зло, да благослови тия деца”. Ангелът допринесъл за спасяването на евреите от египетско робство. Ангел помогнал на Иисус Навин по време на завладяването на Обетованата земя. Тогава ангелът помогнал на Израилевите съдии в отблъскване на противника. Ангел спасил жителите на Йерусалим от истинска опасност, когато той убил 185 000 войни на асирийската армия, обграждаща града. Ангел спасил тримата отроци от огъня, когато те били хвърлени в огнена пещ и по-късно спасил пророк Даниил, който бил хвърлен на лъвовете (Битие 32:1-2 и 48:16; Изход 14:19, 23:20; Иисус Навин 5:13-14; Съдии 2:1, 6:12 и 13:3; Исаия 37:36; Даниил 3:49, 6:22).

Явявания на ангели на човеци често се разкриват в Новия завет. Ангел благовестил на Захарий зачатието на св. Йоан Кръстител. Ангел благовестил на Пресвета Богородица, че ще зачене Спасителя и се явил на праведния Йосиф в съня му. Множество ангели пеели похвални песни и прославяли Рождеството на Христос и ангел благовестил на пастирите за раждането на Спасителя, и предотвратил връщането на мъдреците към Ирод. С идването на Сина Божии явяванията на ангелите особено се увеличили, факт, който Господ предсказал на апостолите, казвайки, че отсега небето ще бъде отворено и те ще виждат “ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески” (Йоан 1:51) Наистина, ангели служили на Господ Иисус Христос по време на неговите изкушения в пустинята, и ангел дошъл да Го подкрепи в Гетсиманската градина. Ангели възвестили на мироносиците за Неговото възкресение и казали и на апостолите; ангели се явили и при Неговото възнесение на небето, ще се явят и при Неговото второ пришествие. Ангел освободил апостолите от затвора, както и св. апостол Петър, който бил осъден на смърт. Ангел се явил на Корнилий и му казал да призове св. апостол Петър, така че Корнилий да бъде наставен в словото Божие (Йоан 1:51; Деяния 5:19, 12: 7-15 и 10:3-7).

Господ Иисус Христос говори за ангелите по няколко повода. Според думите Му ангелите занесли душата на починалия беден Лазар в лоното Авраамово. Ангелите се радват дори за един каещ се грешник. Те ще дойдат с Него преди края на света и ще отделят злите човеци от праведните. От увещанията на Спасителя и от много библейски и ежедневни примери, човек вижда, че ангелите постоянно си взаимодействат, загрижени са за нашето спасение и благополучие (Лука 16:22 и 15:10; Матей 13: 39-41, 16:27).

В същото време, ангелите са изцяло посветени на Бога. Когато човек престъпи Божиите закони, ангел го задържа и дори го наказва. Например по време на прогонването от Едем на хората, които са паднали в грях, един херувим бил поставен с огнен меч, за да защити портите на Рая. Ангел поразил Ирод в Кесария, заради гордостта му. Книгата Откровение свидетелства, че ангелите наказват грешниците. Въпреки това е важно да се разбере, че целта на техните наказания винаги е пълна с милосърдие: да събудят покаяние в грешниците и да им помогнат да се обърнат към Бога (Битие гл. 3; Числа 22:23; Деяния 12:23; Откровение глави 8-19 и 16:11).

Всъщност ангелите чрез Божията воля участват в живота на цели народи по-активно, отколкото повечето от нас подозират. Чрез откровението на св. пророк Даниил е известно, че има ангели, на които Бог е поверил да надзирават царства и на тези, които населяват земята (Даниил глави 10-12). По този въпрос светите отци са изразили следните мисли: “Някои от тях (ангелите) стоят пред Великия Бог, други чрез тяхното сътрудничество поддържат целия свят” (св. Григорий Богослов).

От древни времена е обичай на Църквата да се обръщаме към ангелите с молитва. Дори по времето на Стария завет, евреите имали на върха на ковчега на Завета, а по-късно в Светая Светих, златни образи на херувими. Евреите се молели пред тях. Между тези два образа на херувими Бог говорил на Моисей. Ангелите се проявяват като носители на Божията святост; ето защо е било заповядано на Иисус Навин, когато видял ангел, “събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоиш, е свето” (Изход 25: 18-22; 3 Царе 6:23; Иисус Навин 5:15).