Друг Христос не съществува

1115 0

Автор: о. Спиридон Скутис
Превод: Константин Константинов

Не се причастяваме с Христос за здраве, по навик, за разнообразие или за да получим невидимото Му благословение за нашите измислени претенции. Христос не е символ на социалния ни статус, нито „комка”, за да придобием пари и комфорт. Не съществува Христос на философията и сантиментализма. Не съществува моралистът Христос, Христос на сделката — „Ще ти дам и ти ще ми дадеш”. Христос на религията, Христос на „вярвам по свой начин”. Не съществува такъв Христос, Който да ни гарантира печалба от лотарията и ненарушимо здраве, защото в даден момент ще го загубим, след като живеем в един тленен свят. Не съществува Христос, Който „не гледа тези неща”. Не съществува такъв Христос, Който много често бихме искали да приравним с дявола. Такъв Христос не съществува и няма да го намерим никъде. Който вярва в такъв Христос, сам си го е създал. Той е продукт на едно егоистично въображение.

Съществуват Тялото и Кръвта Христови в Тайнството на Тайнствата. Съществува Синът и Словото Божие, въплътилото се Слово, Богочовекът, Господ, Влюбеният във всички хора, Слънцето на Правдата, Праведният, Вселюбовта, Отецът, Царят, Създателят, Този, Който ще съди живите и мъртвите, Женихът на Църквата, Бог на Откровението, а не някаква човешка измислица. Този е Христос. Друг Христос не съществува.

Как можем да влезем във връзка с Него? Чрез тайнствата на Православната църква, в едно изцяло личностно общение. Ставаме членове на Тялото Му чрез Кръщението и с помощта на своя духовник започваме борба за добродетелите, за изцеление на страстите, за освещаване и спасение. Как става това?  Чрез аскезата, тоест чрез моето доброволно саморазпъване. Сам Христос ни е предал този път, на него ни поучават и светиите. А техният живот е оделотворено Евангелие. Нека не си измисляме друг Христос, за да утешаваме страстите и егоизма си с евтини оправдания, а да се опитаме да бъдем истински православни християни.

Искаме ли Христос в живота си и как Го искаме? Искаме ли да спасим душата си? Искаме ли царството небесно? Ясни въпроси, чиито отговори не трябва да остават на хартия, а да бъдат претворени в нашия живот. Дойде време да приключим с лъжите и оправданията. Разкъсваме ежедневно Господния хитон, живеейки опиянени от своята заблуда. Нека придобием сърцето на покаялата се блудница и още в настоящия живот ще бъдем в Рая.