ЖИВОТО БОГООБЩЕНИЕ

359 0

Автор: митр. Йоан Сничев

Източник: „Голос вечности”

Превод: Пламена Вълчева

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

На днешния ден, възлюбени братя и сестри, сме се събрали под свода на този свещен храм, за да възхвалим великия Божи угодник, светителя и чудотвореца Николай. Похвално е и е угодно на нашия Господ, че сме дошли в храма. И самият виновник за това тържество несъмнено вижда онези, които се молят тук и ходатайства пред престола на Всевишния да се излее върху нас Божията милост и да бъде укрепен ходът ни по пътя, който води към вечния блажен живот.

Да почитаме светителя и чудотвореца Николай означава не само да му принасяме хвалебно пение, но и да се стремим да подражаваме на неговата святост. С какви подвизи на благочестието била украсена душата на свети Николай? Невъзможно е да изброим всички. Но най-важният и главен сред тях се заключавал в това, че с цялото си сърце, с цялото си същество той достигнал до живо богообщение.

Богообщението на св. Николай започнало още когато  той бил потопен в младенческа възраст в купела на светото Кръщение. И трябва да кажем, възлюбени братя и сестри, че това богообщение не  пресекнало нито в дните на неговата младост, нито в дните на неговата зрялост, нито в последните му дни тук, на земята. То проникнало дълбоко в сърцето му. Макар че светецът бил избран от Господа още от майчина утроба, той не вършел своите подвизи на добротворство по свръхестествен начин. Не, самият той всячески се стараел да не престъпва Божията воля за себе си, да не прекъсва живото си общение със своя Бог и Творец. По какъв начин светителят укрепил своето живо богообщение? Като очиствал душата си, като се борел с различните помисли, които искали да го отклонят от пътя на спасението. Към тази борба той прибавил и делание. Живо и действено делание. И това му дало възможност да достигне святост, да преобрази душата си, да очисти сърцето си и така да придобие смирение и виждане на Бога. Той виждал Бога с вътрешните си очи. Той Го усещал със сърцето си. Той се стремял да не загуби това усещане за богообщение.

Свети Николай желаел да угоди на Бога в уединението на манастира, но Господ го повел по друг път. По Божията воля той бил поставен за епископ на град Мира, за да може в този сан да извършва служението си на Бога и на хората.

Богообщението на свети Николай се проявило ярко в живота му, в християнските му дела на милосърдие. Когато чуел за хора, които се намирали в опасност или се нуждаели от помощ, той бързал да ги посети. Който и да призовял помощта му, а чрез него и Божията помощ, сърцето на светителя и чудотвореца откликвало с радост на този зов и той бързал да помогне на човека.

По този начин живото богообщение направило свети Николай велик Христов угодник и любвеобилен наставник, носещ отрада и утешение на хората.

И тъй, възлюбени братя и сестри, ние възхваляваме архиепископа на Мира Ликийски за неговия свят, благочестив, християнски живот, за голямото му смирение, за дълбоката му вяра, за богообщението му.

Възхвалявайки свети Николай, нека се постараем и ние да стъпим на пътя на богообщението, да стъпим на него подобно на този Божи угодник. Нека се стремим да очистваме ума си и сърцето си от всеки грях, да вършим дела на милосърдието, да се отнасяме с любов един към друг, да облекчаваме страданията на ближния. Като извършваме подвизи на благочестие, нека призоваваме в молитвите си светителя и чудотвореца Николай, за да се утвърдим под неговия покров в християнския живот и да достигнем блажения живот в нашия Господ Иисус Христос, на Когото с Отца и Светия Дух подобава чест и слава во веки веков. Амин.