ЖИВОТЪТ НИ СЕ НУЖДАЕ ОТ СМЕЛОСТ

510 0

Автор: архим. Павел Пападопулос

Превод: Константин Константинов

Животът ни се нуждае от смелост. Не от крайности, но не и от липса на дръзновение. Нужна е смелост. Да се осмелиш да правиш неща в живота си.

Много пъти не се осмеляваме да направим нещо, не поемаме инициативи, изобщо не рискуваме и така оставаме в несигурността на нашето безделие, но и се изпълваме с потиснати желания.

Живот с потиснати желания е живот без смелост и без риск. Никой не ти е виновен за това състояние. Виновни са единствено страховете ти да живееш, да се радваш, да правиш това, което сърцето ти копнее.

Страхуваме се много пъти да живеем, да се влюбим, да простим, да обикнем, да сменим работата си, да си тръгнем от бащиния дом, да създадем семейство, да отидем на едно пътуване, да се усмихнем, да прегърнем, да изразходваме парите си, да изразходваме добротата, която имаме в себе си, да осъществим мечтите си.

Животът ни се нуждае от смелост. Нужен е живец, за да бъдеш щастлив. Злочестието, безделието  и унинието създават блудкав и сив живот, живот с ропот и унилост. Така хората се занимават с живота на другите. Занимават се с другите, защото са избрали животът им да остане монотонен и безразличен.

Бог не иска да прахосваме живота си в безделие, в безвкусната рутина на компромиса. Бог иска да изживеем радостите на този живот, да живеем, изразходвайки за другите небето, което носим в себе си, да живеем, рискувайки всичко за любовта, да живеем като благозвучна песен, а не като хленчеща жалейка, да живеем като благоухание от тамян, който гори върху жаждата ни за вечност.

Животът ни се нуждае от смелост.

Не ти казвам да правиш нещо само и само за да казваш, че си го направил. Казвам ти да живееш. Всеки човек е различен, един е по-общителен, друг по-интровертен, един е по-спортен  тип, друг по-интелектуален. Ти знаеш кой си и кой не си. Ти ще прецениш какво искаш да правиш, не другите. Направи това, за което сърцето ти копнее, без да го анализираш прекалено много, без да прахосваш времето си в сценарии от типа „ще видим, навярно по-късно и т.н.”, защото животът минава и заминава.

Ако не сега, кога? Не се самоизмамвай. Не се крий зад обстоятелствата.

Животът минава и заминава сред мисли и помисли и за съжаление, не в решения и събития. Спри да живееш в своите фантазии, спри да анализираш  нещата и живей. Живей и благодари на Бога, че ти дава тази възможност.

Живей заедно с Бога. Живей заедно с ближния си. Живей за себе си, но без своето его.