ЗАЩО СМИРЕНИЕТО Е ТОЛКОВА ВАЖНО

5957 0

Автор: orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов

В нашата съвременна световна култура смирението не е нещо, което се оценява високо. По-скоро се набляга да бъдем самоуверени, силни, да действаме независимо. И все пак Писанието и св. отци постоянно подчертават необходимостта от смирение за нашия духовен растеж.

Знаем, че Бог ни обича и иска да ни защитава и помага. Той знае нашите проблеми. Той е всемогъщ, така че няма проблем, за който Той не може да ни помогне, освен един. Това е нашата липса на смирение.

Старецът Паисий Светогорец казва:

Трудността, която Бог среща, и аз повтарям – тя е само една, е именно че Той “не може” да ни помогне, когато нашата душа не е смирена. Бог “се огорчава”, защото докато вижда, че Неговото същество страда, Той “не може” да предложи никаква помощ. Каквато и помощ да предложи на човека, това ще му навреди, защото няма смирен ум.“

 

Така става, когато ние сме завладени от нашите страсти. Бог „не може“ да ни помогне, защото душата ни е изпълнена с гордост и егоистични мисли. В известен смисъл, в тези моменти ние отхвърляме Бога и вместо това влагаме всичката си надежда в себе си. Ние се стремим да получим каквото искаме.

Старецът Паисий продължава:

Бог няма да ни даде това, което искаме, колкото и да се молим, освен ако не се смирим. Ако нашата цел е смирение, тогава Бог ще ни дарува всичко. Бог желае само едно нещо от нас: смирение. Той няма нужда от нищо друго; само да се смирим, за да може Той наистина да ни направи причастници на Божествената Му благодат, която ни беше дарувана чрез св. тайнство Кръщение… Той само иска от нас да се смирим и да отговорим на Неговата любов с любов и благодарност. Така божествената благодат ще ни накара да възлюбим Бога и да Го познаваме; тя ще направи всичко за нас, само ако смирим себе си и й позволим да действа.“

Св. ап. Петър казва:

„…а всички, като се покорявате един другиму, облечете се в смиреномъдрие, защото “Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат”. И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време. Всичките си грижи Нему възложете, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:5:7).