За похищението

1757 0
poh

Автор: архиепископ Йоан (Шаховски)
Източник: www.azbuka.ru; Из книгата „Апокалипсис на малкия грях”
Превод: Силвия Николова

„Огън дойдох да туря на земята … „ (Лук. 12:49).
Тайната на беззаконието на Прометей не е в това, че той е похитил огъня, а в това, че той похищава. Желанието да възхити и да се обогати от възхищението, това е положено в първосъздадената хармония на света (възможността за обладаване на всичко), и неговата разрушителна любов.
Не бива да се похищава никой и с нищо, защото този, който похищава, няма единство с този, когото похищава.

Достигналият любовта обладава всяка вещ, не я похищава. Ето това е Царството Божие.
„Нямаме нищо, а всичко притежаваме” (2 Кор. 6:10).

Всеки похитител на чуждото, затова е и беззаконен, защото не може да направи чуждото свое … Нещата се подчиняват на човека само с любов. Затова в света трябва да се иска („Искайте, и ще ви се даде” Мат. 7:7); затова в света трябва да се дава („Давайте, и ще ви се даде” Лук. 6:38).

Похищава се всякога чуждото, тъй като своето не се похищава. Своето само може да бъде дарено и своето само може да бъде пазено. Това е законът на Новия свят.
„Не кради” е продължение на „не убивай” (Лук.18:20) – законът на Възсъздаването, законът на Любовта. Този, който краде убива живота- и своя и на този, от когото краде …
„Такива са пътищата на всеки, който е алчен за чуждо добро: то отнема живота на оногова, който го е заграбил” (Прит. 1:19).
Ако няма обединяваща любов, всяко чуждо всякога остава чуждо, и наистина „отнема живота”. И ще свидетелства (ще гори!) на Страшния Съд.

Светът, даден на човека от Бога и предаван от човек на човек, е озарение и велика топлина на живота… Светът, похитен от човека и похищаван от човек, е огън от геената.
Похищението, малко или голямо, веществено или духовно, на дело или само желание, е грях, водещ към смърт, тъй като е против Любовта, против Живота.
Само Любовта, без да похищава, прави всичко свое. А своето вече не можеш да похитиш.

Всеки похищаващ похищава огън от небето …
Всеки обичащ има този огън. Понеже Господ е дошъл на земята, за да го донесе.