За това как ни сполетява това, от което се страхуваме

3678 0

Източник: holydeisis.blogspot.bg
Превод: Людмила Грибнева

„От което се нечестивец бои, то ще го и постигне, а желанието на праведниците ще се изпълни”. (Притчи 10:24)

Грешникът се страхува от предстоящата смърт, крадецът се страхува от обирджията, убиецът се страхува от меча, гордият се страхува от позора, похитителят се страхува от глада, чревоугодникът се страхува от болестта, а клеветникът се страхува от присъдата на истината. Онова, от което се страхува грешника, то и ще го постигне.

Праведникът жадува за чиста съвест, добри мисли, мир, милосърдие, любов, истина, справедливост и кротост. Бог му ги дава дори и докато е още тук, на земята. Праведникът жадува за Божието Царство, жадува рая, жадува обществото на ангелите и светците и жадува да гледа Божието Лице във вечния живот. Бог му дава всичко това, когато го повика при Себе Си.

О, колко справедлив е Бог към грешника и колко благосклонен е Той към праведника! Господ допуска грешника да го сполети това, от което се бои, а онова, от което се бои праведника Господ го отстранява от него. От какво се бои праведникът? Само от греха. Бог премахва греха от праведника и насочва нозете му по пътя на добродетелите; Бог предпазва праведника от злите духове, сеячите на греха и, по Негова милост, напоява семената на добродетелите в душата му.

О, всевиждащ Господи, предпазвай ни от пътищата на нечестивците, от наградата на порочните и от страховете на грешниците! Помогни на колебливото ни сърце да стане постоянно в желанието си единствено за това, което Ти е угодно. Защото това, което Ти е угодно, в края на краищата, побеждава и царува, а всичко останало ще бъде предадено на тлен и забрава.

Слава и благодарности на Тебе винаги!
Амин.