ИНТИМНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДИ БРАКА: ЗАБРАНАТА Е БЕЗСМИСЛЕНА, НО РАЗРЕШЕНИЕ Е НЕВЪЗМОЖНО

3853 0

Автор: Оксана Головко

Превод: Павел Стефанов

Всеки православен родител вероятно се е чудил как да обясни на подрастващото дете, че интимните отношения преди брака са забранени. Фактът, че обществото счита, че интимните отношения преди брака са нещо нормално, усложнява ситуацията, тъй като тези отношения се показват във филми, включително и в добри семейства. Какво трябва да направи човек? Протойерей Андрю Лоргус, председател на Института по християнска психология, отговаря на тези въпроси.

Защо предбрачните отношения не са позволени?

Как би могло да се обясни на юноша или девойка, че интимните отношения преди брака са забранени?

Протойерей Андрю Лоргус: Забраната работи много слабо. Много възрастни и деца вече считат Християнството, че е религия на забраните. Юношите и девойките виждат една религия на забрана по доста лош начин: те възприемат всяка забрана като предизвикателство или изкушение, което следва да бъде отменено, преодоляно или нарушено. Ако някой не разбира защо всичко това е необходимо, ефектът ще бъде точно обратния.

Следователно, аз няма да говоря за преподаване на забрана, но за отговорност. Що се отнася до юношите и девойките, тя започва преди всичко с внимание и уважение към самия себе си, към пола, към природата си.

Това уважение също включва уважение към всички части на тялото на човека и към неговата физиология, които сами по себе си са израз на пола на човека.

С други думи, аз не говоря за абстрактно тяло, но за тялото на мъжа или за тялото на жената, точно относно почитането на него като “храм на Духа Светаго” (1 Коринтяни 6:19) и като Божие творение. Това означава, че всички физиологични и сексуални способности са били създадени от Господа.

От друга страна, налице е насърчаване на отношението към брака. Разбирането, че брака е сложна материя, в който има семейни и родови аспекти, както и аспекти на личността, любовта, приятелството и т.н. По-специално, има сексуален аспект, който е основна и важна част от брака.

Тогава отново възниква въпроса за отговорността. До каква степен един млад човек, юноша или девойка, е отговорен за себе си като човек, за своето тяло, за нещата, които се случват с него и за своето привличане към противоположния пол?

Освен това мъжът има отговорност за своето семе. Следователно, веднага след като момчето разбере, че неговото семе е узряло, то е отговорно за това къде и как ще бъде „засято“ и какво ще стане с него.

По същия начин момичета, които съзряват по-рано могат да носят отговорността за потенциална бременност от първия си период. Тази отговорност е от решаващо значение за юношите и девойките да я разберат, които вече са изправени пред зрелостта на сексуалните функции.

Ако един млад мъж има сексуален контакт с млада жена, те изпитват една красива и необратима метаморфоза. Това събитие предизвиква силни емоции, които замъгляват всичко останало и променят всичко около тях.

Това променя всичко толкова драстично, че хората не могат да се върнат към отношенията, които са имали преди. Това означава, че ако те не са изградили едно приятелство, в което те се уважават един друг като хора, ще бъде трудно за тях да се учат сега на този аспект и да се грижат един за друг: сексуалната интимност замъглява всичко чрез своята „сладка мъгла“. Тази интимност започва да диктува правилата на поведение между един мъж и една жена. Тя предизвиква въпроси за неприкосновеност на личния живот и тревоги за място за срещи, както и за условията за тяхната среща. Няма място за приятелство вече.

Често ранната сексуална връзка е възможна, когато партньорите имат взаимно безразличие един към друг. Млади партньори не могат да се познават помежду си, и дори може да не се стремят да се опознават.

От психологическа гледна точка сексуалните връзки по същество обхващат едно нормално семейство. Наистина отговорността е еднаква и за мъжа, и за жената. Обаче, тъй като младите хора не поемат тази роля, те носят отговорност за това и за тяхното самоунижение.

Личността преживява цялостна и необратима промяна след полов акт. Тази промяна също включва семейни и родствени връзки. Сексуалните отношения са отношения, които включват две семейни системи и два рода.

Следователно, мъж и жена влизайки в такива отношения замесват своите две (отделни) семейства и фактически, по същество, те естествено стават тъщи/тъстове и свекърви/свекъри. Ако те скрият това значение за себе си, те ще бъдат горчиво разочаровани: те ще трябва да се молят за тези грешки. Истината е, че те не са готови за това и я отричат.

Но ако млади хора вече планират да се венчаят, Църквата продължава да смята, че е погрешно за тях да имат интимни отношения преди брака. Защо това е неприемливо дори ако, да речем, булката и младоженецът ще бъдат съпруг и съпруга след една седмица?

От гледна точка на един свещеник, отговорът е очевиден тук: на първо място, ние говорим за морална отговорност. Това е отговорност към закона и един към друг. Ако ние сме храмове на Светия Дух, тогава, когато имаме полов акт незаконосъобразно, по този начин ние нарушаваме своята собствена святост и светостта на другия.

От гледна точка на психологията, отговорът е по-малко очевиден. Психолозите предупреждават хората за необратими промени, които ще настъпят. Но ако младите хора все пак поемат тази отговорност за това решение, психологът не вижда никаква вреда тук. Ако те искат да се оженят, те в крайна сметка ще се оженят. Въпреки това, предбрачните сексуални връзки ще ги възпрепятстват от създаване на семейни връзки и взаимоотношения с близките си.

Какво означава “нарушаване на закона”?

Семейните отношения са, на първо място, отношения между двама души и двама членове на рода им. Мъжът, сключвайки брак, представлява неговите родители, баби и дядовци, и така нататък. Той продължава семейството си с жена, която е представител на друго семейство. Когато той влезе в брак, той открито започва да има интимност като представител на своето семейството с друго семейство. Това е начина, по който се сливат две семейни системи, които преди това са били чужди една към друга.

Но ако двама души имат интимност извън закона, извън брака, те някак си абдикират от отговорност за техните семейства. Те се срещат, все едно са две деца. Тук се извършва нещо като наивна кражба. Можете да чуете странни отговори от тези юноши и девойки, когато се появи ранна бременност в семействата: “Но ние не знаехме, че ще се случи”. Дали е незрялост? Да, но това е умишлено.

Нарушение на закона е раздвоение на личността. Бих искал да вляза в брак с тази жена, но няма да го направя на този етап, ще бъда просто едно тяло за известно време…

Често се казва, че тези, които са имали интимност преди брака, срещат нещастие в семейния им живот. И съответно обратното. Въпреки това, в живота има примери, когато се разпадат бракове, в които са встъпили девственици, а също и бракове между такива, които “не са могли да чакат” се оказват щастливи. Какво трябва да правят хората и как трябва да обяснят на подрастващите, че те не би трябвало да правят това?

Всъщност, когато сексуална близост се извършва преди брака, тогава е по-трудно да се изградят отношения в брака. Бракът е сложна работа: има такива сложни правила, които объркват ума. Необходимо е да се разбере какво е семейство, какви са неговите потребности и нужди и предбрачните интимни отношения влияят на правилното разбиране един с друг.

Въпреки това, твърде късно е да се обясни това на един юноша или на една двойка; това трябва да бъде обяснено още в училище, когато те са деца. Те трябва да се възпитават, преди всичко, с разбиране на ценностите на фамилни и родови отношения, ценностите на това творение, което се нарича човечество, човешко тяло и човешка душа. Но когато младите хора са на възраст, когато те са в състояние да имат сексуални отношения, е трудно да се обясни каквото и да било, защото това време е минало.

Трудно е да се говори за всичко това, когато предбрачните полови актове са норма, дори в добри филми за семейните ценности.

Да, трудно е. Но религиозните ценности винаги са трудни да се преподават и да се говори за тях. Единствената и най-ефективна възможност за малко дете, а след това един юноша или девойка, да разбере всичко правилно е в рамките на семейството. Ако семейството няма тези ценности, след това е много трудно да ги преподават на младите хора.

Може ли уважението към себе си, към своята душа, към своето тяло, което е преподавано в детството, да бъде гаранция, че едно дете, когато расте, ще успее да се справи с типичните за младите хора страхове, че „няма да бъде като другите“?

Не е подходящо да се говори за гаранции; ние нямаме никакви такива гаранции. В младежките среди това е било винаги – страх да се окажем не такива като другите. Много младежки трагедии се случват поради това – наркотици, ранен секс. Въпреки това, един млад мъж или жена, който се е научил да уважава себе си и като правило да уважава, обикновено не се поддава на такива изкушения.