Какво е най-важно за семейния човек

3051 0

Източник: semyaivera.ru
Превод: Радост Цанкова

Най-важно за семейния човек е да се научи да пази своето семейство, защото врагът на човеческия род, дяволът първо струпва своята разрушителна сила именно върху благодатния съюз, съюза на любовта, Божествения съюз.

Една от основните задачи на разрушителните демонически сили е разделението на човека с Всевишния Бог и нарушаване Господнята заповед: „Възлюби своя Бог“ и „Възлюби ближния си“.

И от всичко по-горе казано, следва, че най-висшият подвиг на брака е да се запази семейството, въпреки всичко. Това е най-важното нещо за човека!

Народната мъдрост ни казва „стерпится – слюбится“. Това означава, че преди да узнаете и усетите необикновеното чувство на любовта, е нужно да се научите да се толерирате взаимно. „Да носите един другиму несгодите, и така ще се изпълни Христовият закон“ – т.с. необходимо е да се научите да носите и да проявявате търпимост към немощите на другия, и по този начин ще се изпълни закона на Христа.

Нужно е сами да се задължите да понасяте трудностите, да се смирявате, да отстъпвате, необходимо е да се научите да пазите мира в семейството, да го съградите, да го укрепите. Това е и в основата на семейното битие. И ако няма такава саможертва, то съхраняването на семейството е много трудно.

Старецът от Псково – Печерския манастир архимандрит Йоан (Крестянкин) в своя дълъг опит на духовно обгрижване на чадата си, както те самите казват, нито веднъж на никого не е дал благословение за развод. И така той казва на своите възлюбени чеда, че семейството не трябва да се разпада по тяхна вина – в никакъв случай!

Трябва да се съхранява семейството до последно; нужно е да бъдем смирени, търпеливи и прощаващи. И най-важното – да се научим да възприемаме семейството като една от най-великите дарби, като най-голямото съкровище, което Бог ни е дал.

„Това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.“ – се казва в Свещеното Писание. И когато възникнат греховни мисли за развод, трябва да се разбере и осъзнае, че ако за двамата заедно е трудно, то по отделно, разделени, ще бъде още по-тежко!

Тъй като семейството е един организъм, ако бъде разрязан на две части, ще бъде доста болезнено и ще кърви обилно. Разводът, като път за разрешаване на проблема, трябва напълно да се изключи.

Да, ще бъде много трудно, да, ще има изкушения и слабости, но все пак е нужно да се опитваме да пазим семейството винаги, независимо от грешките, извършени в миналото.

Но без Божията благодат да се съхрани семейството практически е невъзможно. Затова трябва да се старае всяко семейство да води църковен живот, а не да съществува откъснато от Христовата Църква, която като спасителен покров пази нас и нашите деца.

Необходимо е да изповядваме греховете си , да се причастяваваме, редовно (а не от празник на празник) да ходим в Божия храм, за да изградим едно семейство в спасителния живот на нашия Господ Иисус Христос, за да растат нашите деца в Христовата вяра.

Длъжни сме да градим нашето семейство, така че то да ни напомня за нашата главна цел – да се доближаваме до Господа, да сме богоугодни, да мислим за нашия живот във вечността. Да водиш църковен живот, това не е само възможност да съхраниш своето семейство, а и да се свърже и да расте най-важното – Божествената любов на жената към мъжа, на мъжа към жената и на двамата към своите деца.