Какво е необходимо да правим в трудни времена

2530 0

Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.com
Превод: Павел Стефанов

Живеем в трудни времена. Вижда се, че има прекалено много гняв сред хората и пренебрежение към нуждите на другия. Св. Паисий Светогорец казва:

Бог да ми прости, но светът стана като голяма лудница. Никой вече не мисли за бъдещия живот. Всичко, което искат хората е все повече и повече материални блага. Ето защо те не могат да намерят мир и се суетят постоянно.“

Христос е светлината на света и Неговата светлина може да донесе мир чрез духовно възпитание. Господ Иисус Христос казва: „Аз съм светлината на света“ и още: „Вие сте светлината на света“. Пътят към мира е чрез единение с Христос, така че Неговата светлина и Божествена любов да пребъдват в нас. Св. Порфирий казва следното:

Нашата задача е да се опитаме да намерим начин да влезем в Христовата светлина… Най-важното е да бъдем с Христос, за да се събуди нашата душа, да възлюби Христос и да се освети“.

Тук не става дума за теология или философия, а за практическите аспекти на духовния живот, основани на Свещеното писание; да живеем така, както Христос ни учи чрез православния начин на живот. Ключът е да очистим сърцата си чрез овладяване на разсейващите мисли в ума ни. Трябва да укротим страстите, които оскверняват сърцата ни с гневни мисли. Христос и светите отци ни показват пътя.

Човешкият ум е като мъждукаща свещ на вятъра. Той е винаги активен и може лесно да ни доведе до греховните пътища на гнева и себелюбието. Без полъха на изкушенията този трептящ пламък може да се успокои. Един от важните елементи на православния начин на живот, който може да ни помогне, е Иисусовата молитва – „Господи Иисусе Христе, Сине и Слове Божий, заради Пречистата Твоя Майка помилуй мене грешния“.

Ние можем да станем като ярка свещ. Св. Порфирий казва:

Тази светлина е нетварната светлина на Христос. Ако придобием тази светлина, ще разберем истината. А Бог е истина. Бог знае всичко. За Него всичко е известно. Светът е Божие дело. Бог осветява този свят със Своята нетварна светлина. Бог е светлина, защото познава Себе Си. Ние не познаваме себе си и затова сме в тъмнина. Когато позволим на светлината да влезе в нас, имаме общение с Бога… Когато сме съединени с Него, Христос ни прави светли. Той предлага Своята светлина на всеки от нас“.

За да получим тази светлина, ние трябва да достигнем до дълбочината на нашите души чрез молитва и пост. Св. Порфирий ни напомня:

Никой не може да се издигне до духовността, без да се упражнява“.

Иисусовата молитва на сърцето е молитва от дълбините на сърцето. С нея идва благодатта на Светият Дух, за да освети, да очисти и да победи нашите тревоги и страхове. Божествените сили се изливат върху нас. Това изисква пълна вяра, отдаване и упование на Господа.

Когато повтарям молитвата в ума си, понякога радостта ми става все по-силна. И когато радостта ми става все по-силна с думите „Господи Иисусе Христе …“, чувствам, че съзнанието ми подскача в мен заедно със сърцето ми и ето изпитвам цялата тази радост, когато казвам молитвата“.

Лошите навици се вкореняват в нас и затова трябва да достигнем до дълбочината на сърцето си, за да ги променим или премахнем. Страдайки от тревоги и страх от бъдещето, ние трябва да навлезем дълбоко в себе си, точно като светците. Много духовни мъже и жени ни показват пътя на дълбоката молитва, която достига дълбочините на нашите сърца и ги очиства, за да можем да получим тази благодатна светлина.

Иисус Христос ни казва, че нашите молитви ще получат отговор. Като основа ние се нуждаем от вярата на св. Авраам, Апостолите, мъчениците и аскетите. С такава вяра и с нашите собствени усилия, чрез дълбока молитва, ние не само освобождаваме сили, за да изцерим себе си, но можем да изцерим и хората около нас. Ние ставаме като светило на Неговата светлина. Можете да станете мирни и тогава ще пръскате мир в света.

Преодолявайки осъждането и гнева, можем да получим любов и състрадание в лечебната светлина на Христос. Придобийте това с дълбока молитва, основаваща се на любовта на Христос и помагайте на другите по безкористен начин. Подхождайте към всичко с любов. Така ще избегнете разрушителните начини на мислене и вместо безпокойство и гняв ще намерите радост.

Това е най-добрият начин да се справим с трудните времена.