Какво е необходимо за спасението?

2064 0

Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.com
Превод: Павел Стефанов

Според православното предание нашето спасение не е просто нещо. Не става въпрос за избор или само дело на Божията благодат чрез вярата. Нашето спасение е дълъг процес, който е част от духовно съзряване с пълното съдействие както от страна на Бога, така и от страна на човека. Ние трябва да си съдействаме с Бога въз основа на вярата, получавайки Неговата благодат да вършим добри дела.

Старецът Клеопа казва:

„Нашата Църква учи, че нашето лично спасение не е нито дар, нито нещо лесно, а по-скоро процес и начинание, които постепенно узряват и се развиват и се реализира чрез съдействие на две личности: Бог и човек. От страна на Бога ни се предлага Божията благодат (Неговата нетварна Божествена енергия), докато от страна на човека са необходими вяра и добри дела. Следователно предпоставките за нашето лично спасение са следните: Божията благодат или нетварната Божествена енергия, вярата и добрите дела на човека…. Светото Писание е изпълнено с пасажи, които посочват добрите дела като необходима предпоставка за нашето спасение.“

Централно място в това е въпросът за свободната воля. Има ли човек свободна воля? По този въпрос Светото писание е много ясно. Ето някои пасажи, посочени от стареца Клеопа:

„Защото Ти, Господи, благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш“ (Пс. 5:13).

„…Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите“ (Мат.19:17).

„Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят.“ (Ис. 1:19-20).

„Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.“ (Мат.19:21).

Всичко по-горе показва, че е очевидно, че Бог е дал на човека свободна воля. Следователно, ние трябва да я използваме заедно с Божията благодат, която ние получаваме чрез вяра.

Помнете думите на св. ап. Павел: „защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всякой заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си.“ (2 Кор. 5:10). Трябва да помним да сме смирени когато четем Писанието. Истинската Божия Премъдрост не може да бъде придобита чрез интелектуални средства. Първо трябва да очистим умовете и сърцата си от всички страсти.

Старецът Клеопа казва:

„Христос донесе спасение на всички, нещо, което богословите обозначиха като общо спасение. И въпреки това не всеки се възползва от това спасение, а само онези, които го търсят и усърдно се стремят към него… Тези, които искат да бъдат спасени и работят за постигането на тази цел, получават Божията благодат като своя помощ и ръководство. Тази благодат не действа в нас насилствено; по-скоро тя пребъдва с нас вечно като специално средство за нашето спасение… Благодатта не принуждава никого. Хората имат дадената от Бога свобода да я приемат и да работят с нея или да я отхвърлят. Тези, които я приемат са спасени, а тези, които я отхвърлят са погубени.“