КАКВО ЗНАЕМ ЗА СВ. СВЩМК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ?

3375 0

Св. Игнатий Антиохийский Богоносец, stIgnatii

около 50 – ок. 107 година

Игнажден. Чества се в деня на Предпразненство на Рождество Христово – 20 декември (2 януари ст. стил), заедно със Св. преподобни Йоан Кронщадски

Животопис

Сведенията за живота на св. Игнатий Антиохийски или Богоносец са оскъдни. Въпреки голямата почит, която са питаели към него съвременниците му и следващите поколения, дори и запазените за него сведения не са напълно ясни. По-подробни сведения са запазени за послед¬ната година от живота му в актовете за неговото мъченичество, съставени от двамата съпровождащи го от Антиохия до Рим дякони, които били свидетели и на неговата мъченическа смърт.
За произхода на св. Игнатий не се знае нищо определено. Според някои учени по произход той е бил грък, а според други — сириец. Названието Богоносец, с което сам св. Игнатий се именува в своите посла¬ния, според собственото му обяснение означавало човек, който „има (носи) Христа в сърцето си“. Но в по-късните животоописания то е получило друг смисъл и е дало повод за благочестивата легенда, че св. Игнатий е бил същото дете, което Спасителят посочил за пример на апостолите, които спорили за първенство (Мат. 18:3—4). Св. Иоан Златоуст обаче, който прекарал дяконското и презвитерското си служение в Антиохия, в похвал¬ното си слово за св. Игнатий говори, че той не е видял „лицето на Иисуса Христа в плът“.
За живота на св. Игнатий до преминаването му в християнството няма сведения. Самото му обръщане и християнското му възпитание и образование някои древни църковни писатели приписват на един от три¬мата св. апостоли Петър, Йоан и Павел. Несъмнено, по своите умствени и нравствени качества св. Игнатий е изпъквал сред другите вярващи, та св. апостоли са го признавали за достоен да заеме такава висока епископска катедра, каквато е била антиохийската.Оскъдни са и запазените сведения за епископската дейност на св. Игнатий, която продължила около 40 години. Според единодушните древни свидетелства св. Игнатий е бил втори, или ако се брои св. ап. Петър, трети антиохийски епископ. На мястото на св. ап. Петър, според свидетелството на Евсевий Кесарийски, е бил избран и ръкоположен Еводий, а след него — св. Игнатий. Същото предание е засвидетелствувано и от Ориген и блаж. Иероним. Според свидетелството на Сократ св. Игнатий пръв въвел в Антиохийската църква антифонното пение, по образеца на ангелското пение, което той се сподобил да чуе във видение.
Св. Игнатий завършил своя живот с мъченическа смърт за Христа. За това свидетелствува още неговият съвременник св. Поликарп Смирненски. От свидетелството пък на св. Ириней Лионски и Ориген узнаваме, че св. Игнатий, след съответната присъда, е бил разкъсан в арената от дивите зверове. Ориген посочва и мястото на мъченическата смърт на св. Игнатий — Рим. Това се вижда и от самите послания на св. Игнатий, писани по пътя от Антиохия до Рим, засвидетелствувано е и от напълно единодушното древно предание. Твърдението на Иоан Малала, че присъда¬та е била изпълнена в Антиохия, не почива на никакви основания. Времето на мъченическата смърт на св. Игнатий посочва Евсевий Кесарийски, а именно при царуването на император Траян (между 98 и 117 г.). Очевидно точната година не е била известна на Евсевий. Блаж. Иероним посочва единадесетата година от царуването на Траян, т. е. 109 г., като се позовава на свидетелството на Евсевий, че св. Игнатий е епископствувал между 69 и 108 г. Според Колбертиновото житие св. Игнатий бил осъден в Антио¬хия лично от Траян в 9-та година от царуването му, т. е. между 26. I. 106 г. и 26. I. 107 г., през време на похода му против партяните. Като се вземе предвид обаче, че партянската война е започнала в 112 година, става ясно, че това твърдение на Колбертиновото житие трябва да бъде отхвърлено.
Сведения за отвеждането на св. Игнатий в Рим черпим главно от посланията му, които той е писал през време на пътуването. От Антиохия, охраняван от стража, св. Игнатий се отправил за пристанищния град Селевкия, откъдето отпътувал с кораб до Киликия или Памфилия, а оттам продължил по суша пътя си през Мала Азия, като преминал през градовете Ефес и Филаделфия. В йонийския пристанищен град Смирна престоял по-дълго време. Като узнали за неговото пътуване, много малоазийски църкви изпратили тук свои представители, за да му засвидетелствуват своята дълбока почит. По тези пратеници св. Игнатий изпратил своите послания до Ефесяни, Магнезийци и Тралийци. В тия послания той изра¬зява своята гореща благодарност за църковното единомислие, напомня на вярващите да бъдат в пълно единение със своя епископ и да се предпазват от появилите се лъжеучения на гностиците — докети и евионити. От Смир¬на св. Игнатий написал, освен посочените три, и четвърто послание — до римските християни, в което се обръща към тях с гореща и затрогваща молба да не правят никакви постъпки пред държавната власт за отменяване или смекчаване определената му присъда — мъченическа смърт. От Смирна св. Игнатий отпътувал за Троада, където също престоял. Тук го настиг¬нали пратеници от Антиохия, които му съобщили радостната вест, че гонението на християните там вече е прекратено. От Троада св. Игнатий написал три послания: до Филаделфийци, Смирненци и до св. Поликарп, Смирненски епископ. В посланията си до филаделфийци и смирненци св. Игнатий им благодари за оказаната му любов и съчувствие и ги моли да изпратят в Антиохия представители на своите църкви, за да поздравят тамошните християни с възстановения мир в Църквата. Подобна молба той искал да отправи и до другите малоазийски църкви, но внезапното му отпътуване от Троада му попречило да стори това. Затова отправил молба до св. Поликарп, вместо него той да напише такива послания до тия църкви, като ги посъветва и те да изкажат своите сърадвания на антиохийските християни. От Троада св. Игнатий продължил пътуването си към Неапол—Рим, като минал през Македония и Илирия (днешна Далмация).
От Epidamnus (днешния Драч) или Аполония той отпътувал с кораб за Бриндизи, а оттам пеш за Рим. Там наскоро била изпълнена смъртната присъда — в римския амфитеатър той бил разкъсан от дивите зверове.

ОЩЕ: