КАК И ЗАЩО ДА ЧЕТЕМ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

3002 0

Св. Юстин Попович
Източник: http://orthodoxinfo.com
Превод: Павел Стефанов

Библията в известен смисъл описва Бога в този свят. В нея Неописуемият Бог до известна степен описва Себе си.

В Новия завет е описана биографията на Въплътилия се Бог в този свят. В него е разкрито как Господ, за да се разкрие на човеците, изпраща Бог Слово, Който прие плът и стана човек – и като човек каза на хората всичко за Бога, всичко, което Бог иска от този свят и от хората в него.

Бог Слово разкри Божия план за света и Божията любов към света. Бог Слово говореше на хората с помощта на думи, дотолкова, доколкото човешките думи могат да опишат Невместимият Бог.

Всичко, което е необходимо за този свят и за хората, живеещи в него – Господ е показал в Библията. В нея той е дал отговори на всички въпроси. Няма въпрос, който може да измъчва човешката душа и да не намери отговор, било то пряко или косвено в Библията.

Хората не могат да измислят повече въпроси, отколкото са отговорите в Библията. Ако не успееш да намериш отговор, на който и да е от твоите въпроси в Библията, това означава ,че или си задал безсмислен въпрос, или не си знаел как да четеш Библията и не си забелязал отговора в нея.

В Библията Бог е открил:
(1) Това, което е света; откъде произлиза света; защо съществува; накъде отива; как ще свърши;
(2) Какво е човекът; откъде произлиза; къде отива; от какво е направен; каква е неговата цел; какъв ще бъде краят му;
(3) Какво представляват животните и растенията; каква е тяхната цел; за какво се използват;
(4) Какво е добро; откъде идва; до какво води; каква е целта му; как се постига;
(5) Какво е зло; откъде произхожда; как е започнало да съществува; защо съществува – и как ще свърши;
(6) Какво представляват праведниците и какво грешниците; как грешник става праведник и как високомерен праведник става грешник; как човек служи на Бога и как служи на сатаната; целият път от добро към зло и от Бога към сатаната;
(7) Всичко – от началото до края; целият човешки път от тялото към Бога, от неговото зачеване в утробата до неговото възкресение от мъртвите;
(8) Каква е историята на света, историята на небето и земята, историята на човечеството; техният път, цел и край.
В Библията Бог е казал абсолютно всичко, което било необходимо да се открие на хората. Биографията на всеки човек, всеки без изключение, се намира в Библията. В нея всеки от нас може да намери себе си подробно описан в детайли: всички тези добродетели и пороци, които имаш, може да имаш или нямаш.

Ти ще намериш пътищата, по които твоята душа и всички останали пътуваме от греха към безгрешност, и целият път от човека към Бога и от човека към сатаната. Ти ще намериш начин да се освободиш от греха. Накратко, ти ще намериш пълната история на греха и греховността, и пълната история на правдата и праведността.

Ако си печален, ще намериш утеха в Библията; ако си тъжен, ще намериш радост; ако си гневен и ядосан – спокойствие; ако си похотлив – въздържание; ако си глупав – мъдрост; ако си лош – доброта; ако си престъпник – милост и правда; ако мразиш ближния си – любов.

В Библията ще намериш лек за всички твои страсти и слабости, и храна за всички твои добродетели и умения. Ако си добър, Библията ще те научи как да станеш по-добър; ако си мил и любезен тя ще те научи на ангелска топлота; ако си интелигентен, ще те научи на мъдрост.

Ако оценяваш красотата и музиката на литературния стил, няма нищо по-хубаво от това, което се съдържа в книгите Битие; св. пр. Исаия, св. цар. Соломон (Притчи и Премъдрост), св. цар Давид, св. Йоан Богослов и св. ап. Павел. Тук музиката – ангелска музика на вечната истина на Бога – е облечена в думи.

Колкото повече човек чете и изучава Библията, толкова повече той намира причини да я изучава все по – често, колкото може. Според св. Йоан Златоуст тя е като ароматен корен, който произвежда толкова повече аромат, колкото повече се втрива.

Както е важно да знаем защо трябва да четем Библията, точно толкова важно е да знаем как да я четем. Най – доброто ръководство за това са Светите Отци, начело със св. Йоан Златоуст, който, така да се каже, е написал нещо като пето Евангелие.

Св. Отци препоръчват сериозна подготовка преди четене и изучаване на Библията; но от какво се състои тази подготовка?

На първо място в молитвата. Моли се на Господа да просвети ума ти – за да можеш да разбираш думите в Библията, и да изпълни сърцето ти със Своята благодат – за да можеш да чувстваш истината и живота на тези думи. Имай предвид, че тези думи са думи на Господа, които Той говори и казва лично на теб в този момент. Молитвата, заедно с другите добродетели описани в Евангелието, са най – добрата подготовка, която човек може да има за разбиране на Библията.

Как трябва да четем Библията? С молитва и благоговение, защото всяка дума там е още една капка на вечната истина, и всички думи заедно съставляват безкрайния океан на Вечната истина.

Библията не е книга, а живот; защото думите й са „дух и живот” (Йоан 6:63). Това е книга, която трябва да се чете с живот, т.е. да се прилага на практика. Тук важат думите на Спасителя: „който иска да върши волята Му, ще разбере, дали учението Ми е от Бога, или Аз от Себе Си говоря” (Йоан 7:17). Приложи го на практика, в живота ти, и след това ще го разбереш. Това е основното правило в православните тълкувания.

Отначало човек обикновено чете Библията бързо, а след това все по – бавно, докато най-накрая той започва да чете дори дума по дума, защото във всяка дума той открива вечната истина и неизразима тайна.

Всеки ден чети най-малко по една глава от Стария завет и от Новия завет, но редом с това приложи наученото на практика. Прави го, докато ти стане навик. Да кажем, например, че първата добродетел е прощаване на обиди. Нека това да бъде ежедневното ти задължение. И заедно с това се моли на Бога: „О, благи Господи, дарувай ми любов към тези, които ме обиждат”. И когато си превърнал тази добродетел в навик, всяка от другите добродетели след това ще бъде по-лесна за тебе, и продължавай така докато не придобиеш всичките.

Основното нещо е да четеш Библията колкото е възможно по-често. Когато умът не разбира, сърцето ще чувства; и ако нито умът разбира, нито сърцето чувства, прочети отново, защото чрез четенето на Библията ти сееш Божиите слова в душата си. И те няма да изчезнат, но постепенно и неусетно ще се настанят в естеството на душата ти; и ще ти се случи това, което Спасителят казва за човека: „царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята, и спи, и става нощ и дене
; а как пониква и расте семето, той не знае” (Марк 4:26-27).

Основното нещо е: ти посявай, а Господ е Този, Който прави посятото да расте (1Кор. 3:6). Но не бързай да очакваш успех едва ли не веднага, за да не станеш като човек, който днес е посял, а утре иска вече да пожъне. Като четеш Библията ти добавяш мая към тестото на твоите душа и тяло, която постепенно се разширява и изпълва душата, докато не проникне напълно в нея и я прави да израства с истината и правдата на Евангелието.

Във всеки случай притчата на Спасителя за сеяча и семето може да бъде приложена към всеки един от нас. Семето на Божествената истина ни е дадено чрез Библията. Четейки я, ние сеем това семе в нашите души. То пада на каменистата и трънлива земя на нашите души, но малко пада и на добрата почва на сърцето – и дава плодове. И когато видиш плода и го опиташ, сладостта и радостта ще те подтикне да изчистиш и да изореш скалистите и трънливи места на душата си и да засадиш в нея словото Божие.

Знаеш ли кога човек е мъдър в очите на Господ Иисус Христос? – Когато слуша словото Му и го пази. Началото на мъдростта е да слушаме Божиите слова (Мат. 7:24-25). Всяка дума на Спасителя има сила и може да изцери както физически, така и духовни болести и болки. „Но кажи само дума и слугата ми ще оздравее” (Мат. 8:8). Спасителят казал дума – и слугата на стотника оздравял. И както веднъж е казал дума, Господ дори и сега непрекъснато казва Своите думи към теб, към мене и към всички нас. Но ние трябва малко да спрем и да се потопим в тях и да ги получим – с вярата на стотника. И нас ще се случи чудо, и нашите души ще бъдат изцерени точно както слугата на стотника оздравял. Защото в Евангелието е казано, че при Христос довели мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгонил духовете и излекувал всички болни (Мат. 8:16). Той все още прави това и днес, защото „Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8).

Тези, които не слушат думите на Господа ще бъдат осъдени на Страшния Съд, и в този ден ще им бъде по-тежко, отколкото за Содом и Гомор (Мат. 10:14-15). Внимавай – на Страшния Съд ще ти бъде поискано да дадеш сметка за това, какво си направил със словата на Бога, дали си ги слушал и пазил, дали си се зарадвал в тях или си се срамувал от тях. Ако си се срамувал от тях, Господ също ще се срами от теб кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели (Марк. 8:38).

Малко са думите на човека, които не са празни и безполезни. Т.е. малко са думите, за които няма да бъдем съдени (Мат. 12:36). За да избегнем това ние трябва да изучаваме и да научим думите на Господа от Библията и да ги направим наши собствени. Защото Господ ги даде на човеците, така че те да ги приемат и чрез тяхното значение да приемат също така истината за Бога. Във всяка дума на Спасителя има повече вечност и постоянство, отколкото всичко на небето и земята с цялата им история. Затова Той казва: „Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат” (Мат. 24:35). Това означава, че Бога и всичко, което е от Бога, е по думите на Спасителя. Следователно те не могат да преминат. Ако човек ги приеме той става по-неизменен от небето и земята, защото в тези думи има сила, която оживотворява човека и го прави вечен.

Изучаването и изпълняването на Господните слова прави човека приятел на Господ Иисус Христос. Сам Той открива това като казва: „Моя майка и Мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват” (Лука 8:21). Това означава, че ако ти слушаш и четеш словата на Господа, ти си наполовина брат на Христос. Ако ги изпълняваш ти си напълно брат на Христос. И това е радост и привилегия, по – големи от тази на Ангелите.

Докато се изучава Библията, истинска благодат приижда на душата, която не може да се сравни с нищо на света. Спасителят казва: „блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят” (Лука 11:28).

Голяма е тайната на света – толкова голяма, че второто Лице на Светата Троица – Господ Иисус Христос, е наречено „Слово” в Библията. Бог е Слово (Йоан 1:1). Всички тези думи, които идват от вечното и абсолютно Слово идват от Бога, Божествената Истина, Вечност и Правда. Ако ги слушаш, ти слушаш Бога. Ако ги четеш, ти четеш пряко думите на Бога.

Бог Слово стана плът, стана човек (Йоан 1:14). В думите на Спасителя има сигурно лекарство на безсмъртието, което капе капка по капка в душата на човек, който чете Неговите думи и води своята душа от смърт към живот, от временното към вечното. Спасителят казва: „Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот” (Йоан 5:24) и още „Истина, истина ви казвам: който спази словото Ми, няма да види смърт вовеки” (Йоан 8:51).

Всяка дума на Христос е напълно от Бога. Следователно, когато влезе в душата на човека тя го очиства от всяка сквернота. От всяка една от Неговите думи произлиза сила, която ни очиства от греха. На Тайната вечеря Спасителят казал на Своите ученици, които непрестанно слушали Неговите слова: „Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал” (Йоан 15:3).

Всяко слово Божие е пълно с Божествената истина, която освещава душата за цяла вечност. Така Спасителят се обръща към Своя Небесен Отец с молитва: „Отче! Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина” (Йоан 17:17).

Ако ти не приемаш словото на Христос като слово на Бога, като слово на истината, тогава лъжата и бащата на лъжата вътре в теб се бунтува срещу него.

Словото Божие има чудотворен и животворящ ефект за човек толкова дълго, колкото той го слуша и го приема с вяра ( Сол. 2:13). Всичко е осквернено от греха, но всичко се осветява чрез словото Божие и молитва. Чрез истината, която носи в себе си и чрез силата, която има, словото Божие е „живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни” (Евр. 4:12). Нищо не остава скрито пред него.

Живеейки за Бог Слово, човек се носи от смърт към живот. Пълнейки се с вечен живот, човек става победител на смъртта и „участник в божественото естество” (2 Петър 1:4).
Основното и най- важно от всичко казано е вярата и любовта към Господ Иисус Христос, защото тайната на всяко Божие слово е открита под топлината на това чувство (любовта), точно както венчелистчетата на ароматно цвете се отварят под топлината на слънчевите лъчи. Амин!