КОГАТО ГОСПОД КАЖЕ „НЕ”

1991 0

Автор: о. Спиридон Скутис
Превод: Константин Константинов

Готови ли сме да чуем Божието „Не” в живота си? „Не” от Господ не като отказ, породен от злоба, а като възпитание, лечение и спасение. Много пъти се молим и призоваваме Бога, като искаме някои неща в живота си и очакваме Той да ги изпълни. Но прошенията могат да се изпълнят тогава, когато Той прецени. Това е едната страна на монетата. Понякога изнудваме Бога, поставяме Го под съмнение, прехвърляме Му отговорности. „Защо на мен? Защо да си изпатя това? Защо нещата да не станат така, както ги пресмятам? Защо и аз да не придобия онова? Защо да нямам живота на еди-кой си? Искам това, защо не ми го даваш?” И така нататък.

Бог ти нашепва: „Всичко става за твоето спасение.“ Това, което Бог допуска, го допуска за нашето спасение. Не за да си играе с нас или да ни терзае като тиранин.

Доколко сме готови да се поклоним пред Божието „Не” след някоя наша просба?

Веднъж една госпожа, която имала сериозна болест, отишла при един старец. Когато я видял, той казал: „Зная каква е болестта ти, мога да я излекувам, но няма да ти е от полза“. Старецът  знаел — чрез своето свято духовно състояние — нещо, което касаело спасението на тази душа.

Много пъти най-добрият отговор на нашата просба е Божието мълчание и всичко това се случва от любов и човеколюбие. Ако нашата просбата  не е напоена с жаждата за спасение, тогава става хула срещу Бога, казваше един старец.

Бог не е някакво висше Същество, Което ще задоволява нашите светски и егоистични желания. Бог като Баща очаква да Му принесем греховете си и да извървим пътя на покаянието, за да станем по благодат онова, което е Той по природа.

Нека се обърнем към Господа не като светски хора със светски молби, а като същества, гладни за спасение и вечност.

„Господи Иисусе Христе, помилуй ме!“ Как ще стане това? Ти знаеш, Господи, просто ще се преклоня пред Твоята воля чрез затруднението, което срещам в  моето безсилие. Но дори и в болката си ще кажа „Слава на Бога за всичко!“, защото зная, че си мой Баща и правиш всичко от любов към мен. Благодаря Ти, Господи, колкото и да  се затруднявам да го кажа. Приеми безсилието ми не като липса на вяра, а като болка от раните на страстите, които се нуждаят от лечител и Ти си единственият, Който знае моето изцеление. Всичко това е в Твоята голяма прегръдка. Дойди, Господи, имам нужда от Теб…

Божието „Не” означава „Да” на вечността и спасението. Да бъдем сигурни, че сълзата, която сърцето ни пролива, скърбейки, че Бог е отказал  молбата ни,  ще завърши с усмивка при Възкресението. Това е нашето голямо очакване и копнеж…