ЛУДОСТ

2539 0

krest-zhiznИзточник: http://deathtotheworld.com

Въвеждаща статия към брой 25 на списание DeathToTheWorld

Иисус Христос.Свиня. Лудост.

Изцяло сме се обърнали наопаки. Напредъкът на света се е превърнал в абсолютно отклонение, а еволюцията – в пълно съкращаване. Философиите, върху които сам продължава да се гради, са идеи на побъркани хора и са подредени като къща от карти. Светът избира да живее в лудост, в нечистотията на собственото си притежание, вместо да бъде обезпокоен от каквото и да е противоположно на умопомрачението му. Ние ставаме жертва на тази машина за ненормалност, състезавайки се за себе си – и само за себе си. Любовта е изопачена в егоцентрична подбуда, уважението е съкратено до толерантност към мнението на другия, а саможертвата е почти нечуван феномен. Мъже убиват други мъже за хартиени пари, деца извършват самоубийства, а майките са подмамени да убиват децата си в утробите. Все още, машината за хранене на собствените ни желания и апетити продължава да вилнеевътре в нас и в обществото ни, не приемайки никакъв вид смущение. Обществото ни е като това на гадаринците. Когато Христос е в земята им, Той изцерява бесноват и позволява на демоните от него да влязат в стадо свини. Тогава цялото стадо свини се сурва от една скала в морето и се издавя, карайки свинаря да избяга от страх в близкия град. Хората от града, чувайки какво е станало, отишли да се срещнат с Христос и видели бесноватия облечен и със здрав разсъдък да седи пред краката Му. Хората били обхванати от страх и помолили Христос да си отиде от страната им. Изцелението на лудия предизвикало страх в тях и нарушило начина им на живот. Те по-скоро биха живели с обладания, лудия, ненормалния, отколкото да приемат здрав разум, чистота и любов сред тях. Днес светът ни отразява същото това отношение. С отворени обятия той прегръща умопомрачението, отхранва го на гърдите на апатията си и го е отгледал като родителя на пост модернистичната култура.

Когато човек се отвърне от нормите на този свят, защото открива неговата лудост, тогава светът му слага етикет на луд. По този начин здравият разум се определя за ненормалност, а ненормалността се смята за нормална психика. Въпреки че, много от така наречените герои на модерната ни култура преживяват чести разводи, сами отнемат живота си, издържат на наркотична зависимост и т.н., на човек, който се обърне към Бог и започне да обича съседа си повече от себе си, напредва в добродетели и смирение, му се лепва етикет като на ненормален враг. Докато насърчаването на т.нар. хуманистично равенство се е превърнало в норма за обществото ни, възгледите на християнина са някак неравнопоставени и нито са уважавани, нито пазени като права, защото в много случаи те са противоположни на това, което се е превърнало в норма. В очите на света християнството е „лудост”. Ясно можем да видим, че отношението на гадаринците не изчезнало отдавна, напротив – днес то е извънредно жизнено и широко разпространено. Обичащият Христос, който ни вика към изцерение, е изтикан вън от модерната култура, защото Той внася смут, а здравият разум, който Той носи, не е желан от хората на това време.

Нека направим усилие да потърсим истината, опитвайки се да избегнем лудостта на този свят, и да прегърнем пътеката на безкористна любов и смирение, като Богочовека, Който се смирил от най-високите небеса и откупил нашата нисша природа като я поел върху Себе Си. С Божията помощ нека насърчаваме истинската любов, себеотрицание и търсенето на истината в този модерен век на отчаяние.