Любовта ни открива истината за другия

1168 0

Автор: архим. Павел Пападопулос
Превод: Константин Константинов

Прониквай в най-дълбоката същност на другия. Гледай зад неговите думи и мисли, зад неговите дела и битки със страстите. Повечето хора зад нечие неприлично поведение ще видят един хулиган, един груб и неучтив човек. Ала това е грешка. Зад поведението на човека трябва да виждаме неговата болка, тревога, безсилие, проблеми, отсъствие на мир. Ако се съсредоточа върху поведението му, ще стана по-лош и от него.

За да разберем другия, трябва да придобием други очи, друг ум, друго сърце, друго усещане за събитията. Зад неприличното поведение съм призван да видя страстта на човека и борбата, която демоните водят, за да го съборят. Ако не видя тези неща, тогава и аз ще стана марионетка в ръцете на страстта и низостта.

За да видя другия в неговата дълбочина, е нужно смирение. За да почувствам и разбера другия, са нужни духовно зрение и сърце, което има безмълвие и просветлен ум. Тогава ще навляза в дебрите на душата му и ще мога да му помогна, защото вече го обичам. Обичам го и затова го разбирам. Приемам дори плесницата, която иска да ми удари, защото зад нея виждам копнежа му да намери прегръдка.

Смирението поражда в сърцето ни любов. А любовта ни открива истината за другия.

Много пъти гледаме повърхностно на чуждите постъпки и повърхностно ги преценяваме, защото съдим за хората по нещата, които виждаме, че правят и казват. Тази измама унищожава отношенията ни и обезсилва всяко усилие за мир. Много пъти бях свидетел на случаи, когато нервността на един човек, неговите ругатни и жестокост свидетелстваха, че просто търсеше приятел, някой, който да го разбере, някой, който да му каже, че е значим. И когато това стана, той утихна. Ругаеше всички и всичко, но всъщност казваше: „Никой не ме обича, имам нужда от някой, когото да обикна”.

Зад нервите и странното поведение много пъти се крие натрупана любов, която много хора имат, но която не е намерила начин да се изрази. Парадоксално е, но е вярно: онези, които имат в себе си неизразходвана любов, стигат дотам да се държат неподобаващо, погрешно, жестоко, неучтиво, странно. Обичат, но не са намерили начин да изразят своята любов. Затова много пъти устремът на чувствата им се изразява бурно, наранявайки другите.  Едно искат да кажат, а друго казват, едно искат да направят, а друго правят.

Всеки човек търси една прегръдка, с която да бъде приет. Някои я търсят по погрешен начин. Не гледай това. Виж онова, което търсят, и им го дай, без да пресмяташ дали правиш добре или не. Не мери своята прегръдка, защото истинските прегръдки са безмерни.