Малките стъпки към Бога

1056 0

Автор: о. Спиридон Скутис
Превод: Константин Константинов

Можем да разпознаем образа на Христос върху иконите, но не знаем и не се интересуваме от думите Му, и в това свое невежество и безразличие стъпваме на опасен път, рискувайки да погинем.

Ако попитаме десет човека за думите на Христос, ще получим десет различни отговора. Сякаш те ни описват десет различни Божествени лица. Виждаме, че православната вяра се е превърнала в някакво емоционално събитие с център една невидима Божествена личност. Как можеш да влезеш във връзка с някого, когато не знаеш какво е казал и какво иска от теб? Когато не знаеш как и защо съществува и как действа?

Не четем Св. Писание, затова сме изградили една идолопоклонническа връзка с Христос и се отнасяме към Него сякаш е някаква статуя. Наистина, колко са онези християни, които някога са чели Св. Писание? Колко пъти ние, свещениците, изнасяме беседи и някой възкликва: „А! Нима Христос е казал тези неща?!”.

Нека се стремим да познаем Христос. Кой е, какво казва, защо го казва, как действа, какво иска от нас. Много християни не са запознати с основни елементи на православната вяра — коя е света Богородица, какво е тялото, какво означава възкресението на мъртвите, какво ни очаква в живота след смъртта, защо има тление, болка и болести, какво се случва при св. Тайнства.

Искаме спасение и благословение, но дори не познаваме основите на своята вяра. Хубави са светоотеческите книги, но стигаме дотам да се вслушваме в съветите на светиите, а да не знаем какво е казал Христос.

Затова нека си купим Свещеното Писание. Всеки ден да четем по малко от него. Да бъдем последователни, да не пропускаме нито ден, без да вземем от тази духовна храна. Преди да започнем да четем, нека отправим една кратка молитва към Бога: „Господи, просветли моя мрак!”, за да се отвори прозореца, през който ще влязат лъчите на благодатта, за да разберем онова, което Господ е изрекъл.