Милостинята – най-добрата инвестиция

2607 0

Гръцка православна църква „Св. Георги“, Чикаго
Източник: stgeorgegoc.org
Превод: Павел Стефанов

Колко от нас използват финансов съветник? Колко от нас ползват услугите на брокер? Тези професионалисти дават съвети как да увеличим нашите спестявания, застраховки и инвестиции. Те също могат да ни предложат план за постигане на финансовите ни цели, включително разходи за образование и подготовка за пенсиониране. Неотдавна моята презвитера и аз се срещнахме с един финансов съветник и научихме няколко неща за нашите бъдещи цели и настоящите ни планове и как те може да не съвпадат толкова добре, колкото си мислехме.

Друг Един, световно известен инвестиционен експерт, е достъпен за всички нас. Неговият съвет е много прост и Той не начислява никакви такси. Може би някои от нас са чували за Него или са отишли при Него за напътствие. Неговото име е Иисус Христос и сърцевината на Неговата инвестиционна стратегия е изложена за нас в Евангелието (Матей 6:14-21). Това не е тайна. Това се случва от години. Нека отново да ви го споделя.

„Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви” (Мат. 6:19-21).

Какво има предвид Иисус Христос, когато казва „съкровища“? Това, което е най-важно или ценно за нас, е нашето съкровище. В стиховете веднага след този пасаж Иисус ни казва да не се тревожим за съкровища на земята, включително и за живота си, какво ще ядем или пием, какво ще облечем или какво ще стане утре. Той ни казва, че ако първо търсим Царството Божие тогава Бог ще се погрижи за останалото (Мат. 6:22-34).

По този начин, търсенето на Царството на Бога и Неговата правда (Мат. 6:33) трябва да се отнася до „събирането на съкровища на небето” (Мат. 6:20). За да разберем това по-добре, трябва да погледнем стиховете преди този пасаж. Иисус Христос ни казва: “И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве“. (Мат. 6:2-4).

Какво е даването на милостиня? Какво е милостиня? Повечето са чули думата, но ние не можем да сме сигурни в нейното значение. Сега не искам да се впускам в дълбочина за това днес, защото милосърдието е тема на друга наша серия лекции. Но позволете ми да споделя това: милостинята буквално означава действие на милост и ние обикновено разбираме милостинята като даване на пари, храна или други дарения на бедните и нуждаещите се хора.

Не само днес, но и миналата неделя, ние се подготвяхме да правим най-важното нещо като християни: да помагаме на други хора. Чули сме от Иисус евангелското четиво за Страшния съд (Мт.25:31-46), в което се казва, че нашето вечно спасение зависи от това как помагаме на гладните, жадните, бедните, бездомните, голите, болните и затворниците. Освен това трябва да знаем, че Иисус Христос подчертава предимството на милостинята, като я преподава преди да даде указанията за молитвата и поста.

Това обаче не са три отделни, несвързани действия. Милостинята, молитвата и постът вървят заедно. В Господнята молитва „Отче наш…“  Христос ни учи да се молим за прошка на нашите прегрешения. По-правилната дума е „дълг“, защото имаме задължение да предоставяме финансова, материална помощ на нуждаещите се. Тази помощ произлиза от нашия пост, защото ако ядем по-малко, тогава или даваме получената допълнителна храна на гладните, или даваме парите, които сме спестили, като не ги харчим за собствената си храна.

Трябва да помним, че милостинята не е пожелателна – това не е избор. Милостинята е задължение и дълг, ако считаме себе си за християни. Господ Иисус Христос не казва: “Ако даваш милостиня…, ако се молиш…, ако постиш…”. Той казва: “Когато даваш милостиня…, когато се молиш…, когато постиш…”.

Целта на учението на Иисус Христос се фокусира върху това как да даваме милостиня. Предположението е, че трябва и ще даваме милостиня. И така, ето как да го правите. Давайте милостиня тайно. С други думи, правете я тихо и смирено. Защо? Защото дори и да даваме щедро, за да помогнем на бедните и нуждаещите се, ако го направим, за да привлечем вниманието към себе си, тогава сме загубили цялата полза. Нашата гордост разваля инвестицията. Много хора се хвалят с това колко пари имат на фондовия пазар или колко са се повишили акциите им през изминалата година. Няма нужда да се хваля за това колко пари сме вложили в корема на гладни хора. Защо? Защото единственият Човек, който наистина трябва да знае, вече знае къде сме вложили парите ни. Ако седнем с Иисус и Той погледне нашия баланс, ще каже ли Той: „Ти си вложил много пари на земята, но не достатъчно на Небето“? Мислете за „съкровища на небето“ като за фонд с най-висока доходност и без никакъв риск от загуба.

В заключение, милостинята (която включва поддържане на енорийския храм) е противоотровата срещу алчността (известна още като „любовта към парите“). Раздаването на нашето материално богатство променя естеството на нашите взаимоотношения с него. В Евангелието Иисус казва: „дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви“ (Мат. 6:21). С други думи, ако нашето материално богатство се инвестира значително в подпомагането на нуждаещите се хора, тогава ето къде ще бъде желанието на нашето сърце. Ако нашето богатство е добре инвестирано в Църквата, която помага в служението на нуждаещите се (както за тялото, така и за душата), тогава ето къде ще бъде сърцето ни. Ако нашето материално богатство се инвестира само в коли, жилища, втори дом, ваканции и други неща, съответно там ще бъде сърцето ни. Да се надяваме, че всички ние ще сме способни да преценим къде да вложим средствата си! Амин!