МОЛИТВАТА Е СВЪРЗАНА С ЛИТУРГИЧНИЯ ЖИВОТ

3990 0

Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов

Често ние мислим, че молитвата е самостоятелно действие, като казваме няколко думи на Бога. Но истинската молитва е много повече и зависи от нашето участие в литургичния живот на Църквата.

Старецът Емилиян Симонопетритски казва:

„Молитвата е свързана с нашето участие в богослужението и особено със светото Причастие. Ако няма богослужение и св. Причастие, не е възможно да има молитва.“

И защо това е така? Когато аз се моля, се моля на някого. Той трябва да съществува. Трябва да знам на кого се моля. Чрез Светото причастие ние усещаме Неговото съществуване.

Старецът казва:

„Трябва да се запозная с Неговото присъствие и съществуване. Христос, Който е навсякъде, присъства за мен в живота ми чрез участието ми в Светото причастие.“

Какво се случва в тайнството на Светото причастие? Когато се причастявам ставам активен член на тялото Христово. Приемайки Го в себе си, позволявайки Му да проникне в цялото ми същество, съединен с Него, сега трябва да участвам в Неговите свойства. Аз съм съединен с Неговата божественост.

Старецът казва:

„Участието в богослужението и Светото причастие са неразделно свързани… Те правят Бог присъстващ и жив за мен… Той чрез богослужението се стреми към мен, а аз чрез молитвата се стремя към Него.“

За да имаш молитвен живот, е важно да ходиш на Църква и да участваш в светите Тайнства на Църквата. Също така трябва да се молим да присъстваме на литургията:

„Не мога да кажа, че ще отида на църква, ако не съм се молил и не се моля. За мен е излишно да ходя на църква, за да присъствам на литургията и безполезно да взема св. Причастие, ако не се моля непрестанно“.

Молитвата и тайнственият живот за взаимнозависими.