НАШИЯТ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ

776 0

Автор: Навпактски митрополит Йеротей (Влахос)

Източник: www.johnsanidopoulos.com

Превод: Пламена Вълчева

Има моменти, в които всички хора изпитват несигурност — физическа, умствена, психологическа, духовна — и търсят закрила. Човек идва на света и живее в общество, подложено на влияния от всички страни, и се чувства безпомощен, немощен и слаб особено когато физическите сили го напускат. Затова търси помощ и закрила.

Като християни ние имаме Бог, Богородица, светиите и Църквата за свой закрилник. Ние не сме сами в живота, ние сме „съграждани на светиите и свои на Бога” (Еф. 2:19). Много често обаче не го осъзнаваме, защото сме маловерни и духовно слаби. Но ето, че Бог ни е дал Своите Ангели, за да ни закрилят, и всеки човек има свой личен Ангел пазител. Църквата знае тази истина и се моли на Бога: „Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим”, т.е. нека молим Господ Бог да ни даде Ангел на мира, който да бъде верен наставник и пазител на нашите души и тела.

Първо, това означава, че има ангели на Бога или на мира и ангели на дявола или на безредието. Ангелът на мира влага добри помисли в ума ни, вдъхновява ни с добри мисли, за да имаме мир в сърцето си. Колко много неуредици произлизат от лошите мисли и представи, свързани с похотта, алчността, амбицията, а също и от други агресивни действия на човека! А всеки добър помисъл, който ни кара да вършим добри дела и да избягваме злото, идва от ангела на мира.

На второ място, ние молим Бога да ни даде ангел, който да е наш „верен наставник”. През живота си ние се нуждаем от наставници в доброто. По пътя от Египет към Обетованата земя иудейският народ имал за свой верен  наставник — великия Моисей, а той имал за свой наставник Ангела на Великия съвет, предсъществуващия Логос. Така израилтяните успели да преодолеят всички трудности, които възникнали по пътя им. Ние също се нуждаем от верен наставник, който никога няма да ни предаде, който никога няма да не ни изостави дори когато се държим неразумно и безразсъдно. Това може да е някой човек, който Бог ни е пратил,  например духовният ни отец или просто някой, който ни дава добри съвети.

След това ние молим Бога ангелът да бъде „пазител на душите и телата ни”. Думата „пазител” означава някой, който пази нещо, който бди над някого. Тази грижа се отнася за душата и тялото. Има специални професии, които се занимават с това да охраняват тялото ни, но кой би могъл да охранява душата ни? Днес съществуват изкушения на душата, идващи от всички посоки и навлизащи в нея посредством всички сетива. Истината е, че ние самите не се предпазваме от тези душевни изкушения и оставяме всичките си сетива отворени, за да навлизат в нас лошите влияния, и затова проблемите и изпитанията ни се увеличават и сме подложени на най-различни страдания.

Несъмнено ние се нуждаем от закрилата от Божиите служители, но, разбира се, ние също трябва да я желаем и да се удостоим да ни закрилят Бог и Неговите ангели.