НОВА ГОДИНА — НАЧАЛО НА ДВИЖЕНИЕТО КЪМ БОГА

496 0

Автор: Баришевски архиепископ Виктор (Коцаба)

Източник: blogs.korrespondent.net

Превод: Пламена Вълчева

Нова година не е просто нова дата в календара, а нови надежди и нови очаквания. Вероятно поради тази причина в новогодишната нощ много хора си обещават да станат по-добри, да променят нещо в живота си, да постигнат нещо. Разбира се, тези желания рядко се осъществяват и ако се превърнат в реалност, то е само донякъде. Защо?

Защото всичко, което е лишено от духовна основа, не продължава дълго. Особено когато става дума за вътрешната промяна на човека или за нещата, които изискват сериозни морално-волеви усилия. В този смисъл всеки ден може да стане Нова година (като отправна точка за реализирането на вътрешните стремежи) и винаги резултатът ще е един и същ —плачевен.

Вярващите хора имат съвсем друг подход към реализирането на своите стремежи. Те разбират, че желанието да промениш живота си само по себе си не е достатъчно. Освен желание са нужни и сили, които да помогнат за осъществяването на търсената промяна. Тези сили са волята на човека и волята на Бога. Човекът е Божи сътрудник в делата на своето усъвършенстване. Неговата отправна точка не е Нова година или някоя друга дата или ден, а покаянието, тоест пълното преосмисляне на отношението му към света. Основата на промяната — това е промяната на светоусещането, промяната на ума. Не е възможно да промениш себе си, ако не промениш отношението си към света. Можеш да станеш по-добър човек само когато победиш своя собствен егоизъм и когато светът (като съвкупност от материални блага и удоволствия) престане да бъде център на твоето съществуване.

По този начин за вярващия човек началото на новата година винаги е свързано именно с това преосмисляне на света и на мястото му в него. Ние благодарим на Бога за изминалата година и се надяваме, че ще ни помогне да преживеем и следващата година. В нас липса каквато и да било еуфория или „радостна” истерия относно новата дата в календара. Молим се и просим от Твореца да ни помогне да станем по-добри, да се приближим към Него. В този смисъл стойността на времето, което прекарваме на земята, зависи пряко от общението ни с Бога. Защото ако такова общение липса, то и времето ни се пропилява, превръщайки се в поредица от безсмислени дни.

Като ви поздравявам с настъпващата Нова година, искам да ви пожелая само едно: да изживеете тази година така, че когато тя завърши,  въпросът за близостта ви до Бога да бъде най-важният във вашия живот.

2021