ОБИЧАМ ЛИ ТЕ?

387 0

Автор: Мелойски епископ Емилиан (Кутузис)

Превод: Пламена Вълчева

Днешното свето Евангелие ни казва, че Бог толкова обикна света, че  отдаде Своя Единороден Син за всички нас. И аз си мисля, че може би трябва да се запитаме: „Обичам ли Те, Господи?”. И така, спомнете си за Бога и се запитайте дали Го обичате: обичам ли Те, Господи? Едновременно с това си спомнете за онези, които според вас обичате, и си задайте същия въпрос — но без да се обръщате към тях самите — запитайте се: обичам ли те? Обичам ли те, съпруже? Обичам ли те, дете мое? Обичам ли те, татко, майко? Обичам ли те, съседе? Не казвам тук да включите и непознатите, защото вероятно ще е твърде много засега, но поне в ума си си спомнете за хората, които обичате, и вътрешно се запитайте дали ги обичате. След това прегледайте нещата, за които ще говорим, тези обикновени неща, за да видите дали наистина обичате този човек. Защото думите са хубави, но няма да ни отведат далеч, ако не са съпроводени с дела. И така  — обичам ли те?

След това си спомнете какво си мислите за този човек, когато възникне някакво недоразумение — нашите мисли при сблъсъка ни с действителността. Как да ги поправим, ако възникне някакво недоразумение? И ако нещо предизвиква в нас дискомфорт, а трябва да обичаме този човек, как да променим нещата? Какво е решението? Мисля, че решението би могло да бъде в комуникацията. Просто поговорете с този човек и вижте откъде идва, поставете се на неговото място и се опитайте да го разберете. Тогава отново ще можете да го обичате.

Друг път някой ще постъпи зле с нас и това ще предизвика реакцията ни. Любовта се нарушава и ние отново трябва да се замислим какво можем да направим. Трябва да разберем мотивите на другия човек, трябва да разберем проблемите на другия човек, трябва да разберем другия човек — това е. Ако не разбера другия, неговите действия ще предизвикат в мен реакция. И това ще наруши любовта. И ако си задам въпроса: „Обичам ли те?”, не се знае какъв ще бъде отговорът.

Също така, ако действително обичам някого, трябва да проявявам топлота, а не  безчувствие. Защото може да съм прав по отношение на това, което мисля, и на това, което правя, но ако не съм ласкав, ще накарам другия да ме намрази, а това по никакъв начин няма да докаже, че го обичам. Затова трябва да съм нежен, трябва да съм ласкав. Ако не съм нежен, ще се появи проблем.

Друго нещо, което може да попречи на любовта, е това, че се фиксирам върху изключително дребни неща. Ние винаги се фиксираме върху дребни неща, до такава степен — казвам това, защото съм бил в подобни ситуации, —  че е проблем твърде многото чесън в храната, до такава степен. Тези неща са твърде дребни, за да разрушават мира, въпреки това те го разрушават, и ако тогава си зададем въпроса „Обичам ли те?”, отново не се знае какъв ще бъде отговорът. Трябва да се съсредоточим върху по-важните неща и тогава ще открием, че в живота има приоритети и чесънът не е сред тях.

Още нещо интересно. Понякога изпитвам отегчение, понякога имам чувството, че другият е твърде предсказуем, това негово отношение ми омръзва с течение на годините и аз не зная какво да правя. Мисля, че решението тук е много лесно: трябва просто да се моля. Ако се моля, ще осъзная, че аз съм този, който трябва да вдъхновява другия, и Бог ще ме вдъхнови как да направя този човек щастлив. Тогава аз ще бъда непредсказуемият, но не по някакъв несвойствен начин, а по любящ начин. И ще полагам усилия да правя още неща за другия. И ако постъпвам така, тогава ще докажа, че го обичам. В противен случай, ако вътрешно си задавам въпроса „Обичам ли те?”, а не правя тези неща, значи има нещо нередно.

Христос е претърпял мъчителна физическа и душевна болка и е умрял на кръста за нас. Защо? Защото ни обича истински.

Когато прегледам нещата, които споменахме, трябва да си задам въпроса: Колко те обичам? Колко Те обичам, Боже мой? Колко те обичам? — тук имаме предвид хората, които са около нас. Нека си зададем този въпрос поне за най-близкия ни човек и ако отговорът е, че обичам себе си повече отколкото него, това означава, че имам голям проблем, имам огромен проблем, и трябва да разбера какъв е, да не го замаскирам и да работя върху него с помощта на духовния си отец.

Както казахме, любовта не е в думите. Но без любов животът не струва нищо.

10 септември 2022 г.

Източник: Orthodoxy App, уеб приложение на Гръцката православна архиепископия в Австралия