ОТНОСНО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

2247 0

Автор: св. Йоан Дамаскин
Източник: orthodoxinfo.com
Превод: Павел Стефанов

Ние вярваме също във възкресението на мъртвите. Защото това ще стане наистина, възкресение на мъртвите, и под възкресение ние имаме предвид възкресението на телата. Защото възкресението е повторно въздигане на падналия. Понеже душите са безсмъртни, а оттам и как те могат да възкръснат? Ако дефинираме смъртта като отделяне на душата от тялото, то възкресението със сигурност означава повторно съединяване на душата с тялото и повторно възстановяване на разрушилото се и умрялото живо същество. И така, същото това тяло, което изгнива и се разрушава, ще възкръсне нетленно. Защото Този, Който в началото го създаде от земна пръст, може отново да го възкреси, след като то, по думата на Твореца, се е разпаднало и се е върнало обратно в земята, от която е било взето.

Защото ако няма възкресение, нека да ядем и пием, нека търсим живот на удоволствия и наслади. Ако няма възкресение, то по какво се различаваме от безсловесните същества? Ако няма възкресение, трябва да считаме за щастливи дивите животни, водещи живот без скърби. Ако няма възкресение, значи няма и Бог, няма Промисъл, а всичко се развива и движи случайно. Защото наблюдаваме, че много праведници търпят глад и несправедливост и не получават помощ в настоящия живот, докато грешници и неправедници изобилстват в богатство и всякакъв разкош. И кой би счел това за дело на праведния съд или на мъдрия Промисъл? И така, ще има, ще има възкресение. Защото Бог е справедлив и възнаграждава тези, които предават себе си с търпение на Него. Затова, ако само една-единствена душа се упражнява в подвизи на добродетелта, само тя и ще бъде увенчана. И ако само тя единствена постоянно пребивава в удоволствия, съвсем справедливо само тя ще бъде и наказана. Но тъй като душата не се стреми нито към добродетел, нито към порок, без тялото, то двете заедно ще получат това, което справедливо им се полага.

Божественото Писание свидетелства, че ще има възкресение на телата. Бог казва на Ной след потопа „всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна; като злак тревист давам ви всичко; само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте; Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот, ще я изискам от всеки звяр, ще изискам също душата на човека от ръката на човека, от ръката на брата му; който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка; защото човек е създаден по образ Божий (Бит. 9:3-6); А по какъв начин Бог ще изиска човешката кръв от всеки звяр, ако не възкреси телата на починалите хора? Защото зверовете не биват наказвани със смърт за това, че са изяли човек.

Бог казва и на св. пророк Моисей: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковов (Изх. 3:6; Мат. 22:32)”. Бог не е Бог на мъртви (на такива, които са починали и повече няма да съществуват), а на живи (Мат. 22:32), чиито души живеят в Божията ръка (Прем. 3:1), но чиито тела отново ще оживеят чрез възкресението.

И св. цар Давид казва на Бога: „Отнемаш духа им – умират, и в пръстта си се връщат (Пс. 103:29). Забележете как говори за телата. После добавя: Пратиш духа Си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята (Пс. 103:30).

По-натам св. пророк Исаия казва „Твоите мъртъвци ще оживеят, тези, които са в гробовете ще възкръснат (Ис. 26:19). И ясно е, че не душите лежат в гробовете, а телата.

И отново, блаженият Йезекил казва: „Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своя кост. И видях: ето, жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре (Йез. 37:7-8). После той обяснява как духът влезе в тях (Иез. 37:10), както било заповядано.

И божественият Даниил казва: „И в онова време ще се подигне Михаил, велик княз, който брани синовете на твоя народ; и ще настане време тежко, каквото не е имало, откак съществуват люде до днес; но ще се спасят в това време от твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата. И много от спящите в земния прах ще се събудят – едни за вечен живот, други за вечен укор и посрама. И разумните ще сияят като светилата на твърдта, и ония, които са обърнали мнозина към правда – като звездите, вовеки, за всякога” (Дан. 12:1-3). Думите „много от спящите в земния прах ще се събудят” ясно показват, че ще има възкресение на телата. Защото, разбира се, никой не ще каже, че душите спят в земната пръст.

Освен това дори и Господ в светите Евангелия ясно е съобщил за възкресението на телата: „всички, които са в гробовете” – казва Той – „ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане” (Йоан 5:28-29).

Но не само на думи, но и на дело Господ разкри възкресението на телата. Първо е възкресил Лазар, дори след като е бил мъртъв от четири дни и е започнал да се разлага. Защото Той не възкресил душата без тяло, но и тялото заедно с душата; и не друго тяло, а същото, което вече бе почнало да се разлага. Защото как би могло да се разбере или повярва за възкресението на починалия, ако характерните признаци не биха доказали това? Но това е било, за да се види ясно божествеността на Неговата природа и да се потвърди вярата в Своето и в нашето възкресение. Той е възкресил Лазар, след което Лазар е трябвало отново да умре. А Сам Господ стана Начатък на съвършеното и вече неподвластно на смъртта възкресение. Затова св. апостол Павел казва „Ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ни: ние сме си още в греховете” (1 Кор. 15:16-17). А сега, Христос е възкръснал от мъртвите и е станал Начатък за умрелите и първороден измежду мъртвите. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него, т.е. както Христос възкръсна. Освен това ясно е, че възкресението на Господ Иисус Христос било съединяване на нетленното му тяло и душа (защото те били разделени). Защото Той казал: „Разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна” (Йоан 2:19). И светото Евангелие е надежден свидетел, че Той говори за собственото си тяло. Попипайте Me и вижте, Господ казва на Своите ученици, когато си мислят, че те виждат дух, че Аз съм същият, и че съм Аз и не съм се изменил: понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам. И като им казал това им показал ръцете и ребрата Си, и ги протегнал напред за Тома да ги докосне. Това не е ли достатъчно, за да се установи вярата във възкресението на телата?

Св. апостол Павел отново казва „Това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното – да се облече в безсмъртие” (1 Кор. 15:53). И отново: „сее се в тление – възкръсва в нетление; сее се в безчестие – възкръсва в слава; сее се в немощ – възкръсва в сила; сее се тяло душевно, тоест грубо и смъртно – възкръсва тяло духовно (1 Кор. 15:42-44), каквото било тялото на Христос след възкресението, което минавало през затворени врати, не се уморявало, не е имало нужда от храна и от сън, или от питие. Защото, казва Господ, те ще бъдат като ангели Божии: няма да има вече сватби, нито потомство от деца. Божественият апостол казва „А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе Си всичко.” (Филип. 3:20-21), имайки предвид тук не превръщане в друг образ, а по-скоро изменение от тленно в нетленно.

Но ще каже някой: как ще възкръснат мъртвите? (1Кор. 15:35). О, какво неверие! О, какво безумие! Този, Който със Своята воля превърна земята в плът, Който е заповядал на малка капка семе да расте в майчината утроба, за да стане накрая сложен организъм, няма ли да възкреси отново със Своята воля това, което вече е съществувало и се е разрушило? И в какво тяло ще дойдат? Безумецо, ако твоето сурово и вкаменено сърце не ти позволява да вярваш на думите на Господа, то поне вярвай на делата Му. Защото „това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например: пшенично или друго някое; но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му тяло.” (1Кор. 15:36-38). Виж, прочее, как семената се заравят в браздите като в гроб. Кой им е дал корени и стъбла, листа и класове? Не е ли Създателят на вселената? Вярвай, тогава, в тази мъдрост, че възкресението на мъртвите ще стане по Божие желание и по Негов знак. Защото желанието Му е съпроводено и с могъщество.

Ние, следователно, ще възкръснем, нашите души още веднъж ще се съединят с телата ни – вече безсмъртни и нетленни и ще застанем пред Страшния Христов съд: и сатаната, и демоните му, и човекът му (т.е. антихристът), и нечестивите и грешниците, ще бъдат предадени на вечния огън: не на веществен огън, както си го представяме, а на такъв, който само Бог може да знае. Но тези, които са вършили добро, ще блеснат като слънце с ангелите във вечния живот с нашия Господ Иисус Христос, винаги ще Го съзерцават и ще бъдат пред Него, и ще получават безкрайна радост от Него, славословейки Го с Отца и Светия Дух в безкрайните вечни векове. Амин!