ОТ ЛЮБОВ КЪМ ХРИСТОС

722 0

Автор: Мелойски епископ Емилиан (Кутузис)

Превод: Пламена Вълчева

Днес нашата Църква отбелязва Отсичането на главата на светия славен пророк и Христов Предтеча Йоан. И както при всеки друг светец, така и при свети Йоан ние виждаме, че той не е изпитвал безпокойство, макар да е бил особено деен и дори да е изобличавал управници и хора, вършещи нередни неща. В него обаче не е имало безпокойство. Защото каквото и да правел, той го правел от любов към Христос и към Бога.

Така че, когато обичаме Бога, дори и да се намираме в трудна ситуация, дори и да е необходимо да действаме по определен начин, в нас няма да има безпокойство, защото знаем защо постъпваме така и защото в крайна сметка знаем, че сме в Божиите ръце и че нищо не може да ни навреди. Дори космите на главата ни са преброени. Така че няма за какво да се безпокоим.

По какъв начин обаче можем да разберем дали действията на хората са автентични или егоцентрични? И когато някой също както св. Йоан поучава, изобличава и критикува другите,  поставяйки ги на мястото им, как можем да разберем дали подбудите му са егоистични и дали преследва свои собствени цели? Как можем да разберем дали се задвижва от Бога или от самия себе си? И така, когато свети Йоан осъзнал, че Христос е Месията, той казал на учениците си: „Не вървете след мен, вървете след Христос”. И те го послушали.

Ако искате да разберете дали някой е автентичен, пробвайте да отнемете властта му. Пробвайте да му отнемете нещо, което му принадлежи, нещо, което обича. Той ще реагира по такъв начин, че ще се объркате. Но ако някой е автентичен, дори и да му отнемете всичко, за него това няма да има абсолютно никакво значение. Защото фокусът на този човек е върху Христос, а не върху Христовите дарове. Ето как разбираме дали някой е движен от любов и е автентичен, и дали има свои собствени цели. Християните не бива никога да преследват свои собствени цели. Християните трябва да следват Христос с всичкото си сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила; по същия начин, по който това е направил свети Йоан. И когато пожертвал живота си, той казал на Христос: „Ето животът ми, вземи го, Твой е”.

29 август 2021 г.

 Източник: Orthodoxy App, уеб приложение на Гръцката православна архиепископия в Австралия