ПЕТДЕСЕТНИЦА КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИСТИНСКОТО ЕДИНСТВО

690 0

Автор: Баришевски архиепископ Виктор (Коцаба)

Източник: korrespondent.net

Превод: Пламена Вълчева

Много често чуваме: „Аз съм християнин, вярвам в Бога, но не вярвам в Църквата.” На човека, споделящ подобен мироглед, му се струва, че в това няма никакво противоречие, че всичко това е правилно. Подобно твърдение обаче няма нищо общо с християнството.

За християните Църквата е не просто съюз на хора, обединени от учение, йерархия и тайнства. Църквата е жив организъм, Тяло Христово. И това е най-важното. Да бъдеш в Църквата и да вярваш, както се казва в Символа на вярата, „в една света, съборна и апостолска Църква”, означава да бъдеш с Христос. За християнина вярата е въпрос на живот и смърт, а не празно теоретизиране. В крайна сметка тя е въпрос на спасение — като истинско единство с Бога, осъществявано в Църквата и чрез нея.

Днес празнуваме рождения ден на нашата Църква. Именно на този ден всеки човек е получил възможността да стане част от Тялото Христово. По време на празничното богослужение на Петдесетница във всеки православен храм звучат думите, отправени към Бог Дух Свети: „Дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота”. Тези думи от молитва „Царю небесни…” указват на действеността на християнската вяра, която се осъществява чрез Светия Дух и води до нравствена чистота и единство с Бога. Тоест не усилията на човека, не неговият интелект и лична аскеза са определящи в делото на спасението, а само степента на откритост към благодатното единство с Господа. Нещо повече, християнинът разбира, че само в това единство става възможно неговото единство с другите, че става възможно осъществяването на Христовия завет „да бъдат всички едно”.

В първосвещеническата молитва Спасителят изрича следните думи: „да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно”(Иоан. 17:21). Тоест истинско обединение на хората е възможно само ако се осъществява в Бога, а следователно и в Църквата. Именно затова казваме, че Църквата е образ на единството, което се постига чрез благодатно пребиваване в Тялото Христово.

Като поздравявам всички с празника Петдесетница и рождения ден на Църквата, пожелавам на всеки от нас да се стреми към общение с Бога, за да можем чрез действието на благодатта на Пресветия Дух да разберем, че само в Христос можем да станем хора на мира, любовта и свободата и само в Христос сме способни да постигнем истинско единство.

2022