ПОКАЯНИЕТО

2229 0

 

Автор: Св. Тихон Задонски
Превод: Павел Стефанов
Източник: http://livingorthodoxfaith.blogspot.com

За тези, които са съгрешили след Светото Кръщение, единствената останала надежда е покаянието. Слава на Бога за това! Слава на Бога, че не сме погинали досега! Все още има надежда. Божията милост не се е изчерпала. Покаянието продължава да се проповядва на грешниците. На нас, бедните, все още се дава блага вест. Небесният Цар все още проявява Своята милост навсякъде. Вратите на милосърдието още не са затворени. Божията благодат е достъпна за всички. Евангелието и Агнецът Божий, който взе върху Си греховете на света, все още се проповядват. Царството Божие все още се проповядва.

Грешниците, които се каят се спасяват; митарите и блудниците, очиствайки се с покаяние, влизат в Царството Небесно. Милостивият Бог призовава към Себе си всички грешници, Той ги очаква и им обещава милост. Любящият ни Отец все още приема Неговите блудни синове, завръщащи се от далечна страна и Той отваря вратата на Своя дом, облича ги в най – хубавата премяна, на всеки дава пръстен на ръката, и обуща на нозете, и приканва всички светии да се радват и веселят с тях.

„Радвайте се вие, Ангели, и всички Мои избрани! Грешници, върнете се при Мене, вие, Мои създания, създадени по Мой образ и подобие, тези, които бяха погинали сега са спасени, тези, които бяха мъртви оживяха отново, тези, които бяха загубени се намериха.” Слава на Неговата доброта! Слава на Неговото милосърдие! Слава на Неговата изобилна щедрост! Окаяни грешници, защо още се бавим в далечната страна, а не се връщаме към нашия Небесен Отец? Защо умираме от глад? Защо се пълним с беззакония като с рожкове? В дома на нашия Отец има всичко в изобилие. Там дори наемниците имат предостатъчно.

Нашият Небесен Отец ни очаква с голямо желание и с любов ще види завръщането ни отдалече, Той ще погледне на нас със състрадание и милост, и ние ще Му бъдем любими, и Той ще бърза да ни посрещне и прегърне, и да ни целуне със Своята любов. Той няма да ни порицае, няма да ни упрекне и няма повече да си спомня нашите грехове и беззакония, и всички свети Ангели и всички Негови избраници ще се радват за нас.

Нека да дойдем на себе си и да станем, и бързо да отидем при нашия Отец, и нека всеки да Му каже със смирение и скръб: „Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си” (Лука 15:18-19). Нека да бързаме по-скоро, о грешници, докато времето още не е свършило, докато нашият Отец ни очаква, докато вратите на Неговия свят дом не са затворени. Нека да се каем докато още можем да се ползваме от милостта Божия, за да не изпитаме действието на Божията правда и вечно осъждане.

Не се отчайвайте, каквито и грехове да сте извършили след Кръщението, постарайте се да намерите в себе си истинско покаяние, но се надявайте на Божията милост. Въпреки, че може да имаш много и при това големи грехове знай ,че милостта на Бога е по – голяма. Както Бог е всемогъщ и велик, така Той е и милосърден. Само се пази да не грешиш отсега нататък и се ръководи от посочените наставления.

Ако прегрешиш в нещо като човек, не се отчайвай. Но в този момент изповядай греха си и припадни със смирение пред състрадателния поглед на Господа и проси милост с гласа на митара „Боже, бъди милостив към мене грешника” (Лука 18:13), и греховете ти ще бъдат простени.

Истинското покаяние изисква човекът да се отвърне от греховете и от суетата на този свят, и да се обърне към Бога с цялото си сърце, с желание за промяна и така със страх и трепет да върши спасението си (Фил. 2:12) и да се старае нищо друго да не прави, освен да угоди на Господа, и по този начин да се спаси. Защото ако искаш да имаш истинско покаяние и да бъдеш спасен, трябва да се промениш и обновиш, да станеш различен от това, което си бил преди, да се грижиш да угодиш на Бога и така ще бъдеш нов човек в Христос. Защото всеки християнин, който иска да бъде истински, а не псевдохристиянин, трябва да бъде нов или обновен човек. Тогава не трябва да угаждаш на плътта си и не трябва да задоволяваш всичко, което тя желае. Тя трябва да бъде разпната „със страстите и похотите” (Гал. 5:24), когато искаш да си християнин, т.е. Христов. Необходими са повече усилия и труд, за да се промени човек и да бъде като добро дърво, което дава добри плодове. Следователно, стреми се да се промениш, да се обновиш, да изправиш себе си. И се моли за това и въздишай често и с цялата си ревност към Господ Иисус Христос – Той да те обнови и да те направи добър, защото без Него това е невъзможно.