ПОСЛЕДОВАНИЕ НА ЖЕНИХА – ЗА ДЕСЕТТЕ ДЕВИЦИ

3177 0

Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов

Откъсът от Евангелието за десетте девици е темата на службата „Последование на Жениха“.

Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни! А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий.“ (Мат. 25:1-13).

Св. Серафим Саровски тълкува притчата за десетте девици така:

„В тази притча, когато светилниците на неразумните девици гаснели поради липса на елей, на тях им било казано: идете у продавачите и си купете. Но когато те си купили, вратите на сватбеното празненство вече били затворени и те не могли да влязат. Няко казват, че липсата на елей в светилниците на неразумните девици означава липса на добри дела през техния живот. Това тълкувание не е съвсем правилно. Защо да нямат добри дела, след като те са девици, макар и неразумни? Девтството е висша добродетел, ангелско състояние, и може да заеме мястото на всички останали добри дела.

Мисля, че това, което им липсвало е благодатта на Светия Дух. Тези девици се упражнявали в добродетелите, но в своето духовно невежество мислели, че християнският живот се състои само в извършването на добри дела. Вършейки добри дела, те считали, че изпълняват всичко, което Бог иска, но те се грижели твърде малко за това дали са придобили благодатта на Светия Дух. Този начин на живот, основан само върху вършеното на добри дела, без внимателно да се изпитва дали те носят благодатта на Светия Дух, е споменат в светоотеческите книги: “Има друг път, който се счита за добър в началото, но завършва на дъното на ада.”

Св. Антоний Велики в своите писма до монаси казва за такива девственици: „Много монаси и девственици нямат представа за различните видове воля, които действат в човека, и те не знаят, че ние сме повлияни от три воли: първата е Божията всесъвършена и всеспасяваща воля; втората е нашата собствена човешка воля, която не е нито разрушителна, нито спасяваща; третата е дяволската воля – напълно унищожителна. Тази трета волята на врага подтиква човек или да не върши никакви добри дела, или да ги прави от суета, от тщеславие, или просто заради самата добродетел, а не заради Бога. Втората, нашата собствена воля, ни кара да правим всичко, за да задоволим нашите страсти, или пък ни учи като врага – да правим добро в името на доброто и да не се грижим за благодатта, която се придобива от него. Но първата воля, Божията всеспасяваща воля, се състои в това да вършим добро единствено за да придобием Светия Дух, като вечно, неизчерпаемо съкровище, което е безценно. Придобиването на Светия Дух е (така да се каже) елеят, който неразумните девици нямали. Те са наречени неразумни само защото били забравили необходимия плод на добродетелта – благодатта на Светия Дух, без която никой не е и не може да бъде спасен, защото „Чрез Светия Дух всяка душа се оживотворява и чрез очистване е въздигната и осветена от Светата Троица в Светите Тайнства“.

Елеят (маслото) в светилниците на мъдрите девици може да свети ярко дълго време. Така че тези девици, с техните ярки светилници били годни да посрещнат Младоженеца, Който дошъл посред нощ. С Него те могли да влязат в брачния чертог за вечна радост. Но неразумните, макар и да отишли да си купят повече масло, когато светилниците им гаснели, били неспособни да се върнат навреме, защото вратата вече била затворена. Времето, през което можем да купуваме от продавачите е нашият живот; вратата на брачния чертог, която била затворена, е смъртта на човек; мъдрите и неразумните девици са християнските души; елеят (маслото) не са добрите дела, а благодатта на Пресветия Дух, която се придобива от добри дела и която преобразява душите от едно състояние в друго – от тленно в нетленно, от духовна смърт в духовен живот, от тъмнина в светлина, превръща ни в храм Божий, сияещ брачен чертог на вечна радост в Иисус Христос, нашият Господ, Творецът, Изкупител и вечен Младоженец на нашите души.