Поучение на Богоявление

2608 0

Автор: св. Игнатий (Брянчанинов)
Източник: www.pravoslavie.ru
Превод: Татяна Филева

Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте.

(Мат. 3:17; 17:5)

Такъв бил гласът на предвечния Бог Отец към човеците за предвечния Бог Син, когато Синът, по волята на Отца и по действие на Духа, се въплътил от Дева, и извършил спасението на погиналото човечество. Братя! Да покажем послушание към Сина Божи, както иска от нас Бог, за да почива на нас Божественото благоволение.

Може би някой ще каже: „Бих искал да послушам Сина Божи, но как да постигна това, когато вече са минали около две хиляди години от времето, когато нашият Господ Иисус Христос е пребивавал на земята в плът е проповядвал Своето всесвято учение?”

Да постигнем това да бъдем постоянно с Христос, непрестанно да слушаме Неговия пресладък глас, да се храним с Неговото животворно учение, е много лесно: Господ Иисус Христос и досега пребивава с нас. Той пребивава с нас в Своето Свето Евангелие, пребивава с нас чрез светите Тайнства на Църквата, пребивава със Своята вездесъщност и всемогъщество, пребивава всеизобилно, както подобава на безграничния, всесъвършен Бог. Господ открито доказва Своето пребиваване с нас, освобождавайки душите от греховния плен, раздавайки даровете на Светия Дух посредством много знамения и чудеса.

Желаещите да пристъпят към Господа и да се присъединят към Него с всеблажено единение за вечни векове, трябва да започнат това свято дело с най-внимателно изучаване на словото Божие, трябва да започнат с изучаване на Евангелието, в което е скрит Христос, от което говори и действа Христос. Евангелските слова са Дух и живот (Йоан. 6:63). Те претворяват плътския човек в духовен, и оживотворяват душата, умъртвена от греха и житейската суета. Те са Дух и живот: не дръзвай да обясняваш великото слово на Духа със своя разум, който се влачи по земята; не дръзвай да обясняваш словото, преизпълнено със страшна Божествена сила, така, както лесно би могло да изглежда на твоята мъртва душа, на твоето мъртво сърце, на твоя мъртъв ум. Словото, произнесено от Светия Дух, се обяснява само от Светия Дух.

Вие, които желаете да пристъпите към Господа, за да чуете Неговото Божествено учение, да се оживотворите и спасите от Него, пристъпете, застанете пред Господа с най-голямо благоговение и свят страх, както предстоят пред Него Неговите светли Ангели, Неговите Херувими и Серафими. Чрез вашето смирение направете земята, на която стоите, небе. И Господ ще ви заговори от Своето Свето Евангелие, като на Свои възлюбени ученици! А светите Отци, изтълкували Светото Евангелие според дара на Светия Дух, да бъдат ваши ръководители по пътя към точното и безпогрешно разбиране на Светото Евангелие. Да не си позволяваме да пристъпваме към Евангелието, към живеещия в Евангелието Господ Иисус Христос, без необходимото благоговение, с дързост и самонадеяност. Господ приема само смирените, преизпълнените със съзнание за своята греховност и нищожество, преизпълнените с покаяние, а от гордите се отвръща. Отвръщането на лицето на Господа от дръзкия изкусител – така наричам неблагоговейния, лекомислен и хладен слушател – поразява изкусителя с вечна смърт. Боговдъхновеният старец Симеон казва за въплътилия Се Бог Слово: Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия (Лук. 2:34). Словото Божие е камък – много голям и тежък камък – и който падне върху тоя камък, ще се разбие; а върху когото падне, ще го смаже (Мат. 21:44).

Братя, да бъдем благоговейни и действени слушатели на Словото Божие! Да покажем послушание към Небесния Отец, Който днес е възгласил към нас от Светото Евангелие за Своето Всесвято Слово: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте (Мат. 17:5). Него да слушаме! Него да слушаме! – и благоволението на Небесния Отец ще почива над нас във вечни векове. Амин.