ПОХВАЛЕН ОТ САМИЯ ХРИСТОС

283 0

Автор: Навпактски митрополит Йеротей (Влахос)

Източник: johnsanidopoulos.com

Превод: Пламена Вълчева

В края на Великата ектения, наречена още и „мирна”, след като поменава Богородица и всички светии, свещеникът ни призовава да предадем живота си на Богочовека Христос. В предишна проповед говорихме за Пресвета Богородица. Днес ще съсредоточим вниманието си върху фразата „и всички светии”, а заради празника Отсичане главата на свети Йоан Предтеча и Кръстител, ще говорим именно за него, защото той се числи към светиите.

Свети Йоан Предтеча получава името Йоан, което означава „благодат Божия”, и това име му е дадено от Самия Бог. Той е наречен Предтеча, защото е вървял пред Христос и е подготвил пътя за Неговото дело. Наречен е Кръстител, защото се е удостоил да кръсти Христос в река Йордан. Той е велика личност, похвалена от Самия Христос, Който казва за него: „Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоана Кръстителя” (Мат. 11:11).

При Честния Предтеча наблюдаваме следното — той е последният пророк на Стария Завет и първият пророк на Новия Завет, защото е живял на границата между Стария и Новия Завет. Той е забележителната връзка между пророците и апостолите. Неговата проповед е неразличима от проповедта на пророците и Христос, защото е проповядвал покаяние. Той казвал: „Покайте се, защото се приближи царството небесно” (Мат. 3:2). Царството небесно е Божествената благодат, явяването на Христос като Светлина, причастието и общението на човека със Светлината. Покаянието е предпоставка за общението с Бога. То е сърцевината на проповедта на Църквата; не някакви несмислени думи, не мнения и мъдрувания, а указанието как човекът да се съедини с Бога.

Също така онова, което буди възхищение у свети Йоан Предтеча, е, че той е вестител на истината. Той говори за Христос, Който е Истината, и води хората към Истината. Думите му не са банални, успокоителни и неискрени. Той укорявал хората около себе си, както и Ирод, като им посочвал правилния път за възстановяване на правдата, за да могат да приведат живота си в съответствие с Божествения закон. Разбира се, това е имало последствия за него — той бил затворен и накрая обезглавен. При все това най-важното нещо в нашия живот е правилно да почитаме истината.

Със своята проповед за покаянието и истината Честният Предтеча се  прославил и влязал в историята, за да бъде почитан от всички християни. Един атонец някога е казал, че когато лъжовното се приобщи, то всъщност се отделя, а онова, което е истинно, дори и да се отдели, остава приобщено. Това наблюдаваме в житията на светиите и безспорно в житието на Честния Предтеча. Той бил истинен, бил свързан с Истината, Христос, говорел истината и до днес живее истинно и действено в сърцата на всички християни, макар и да не е жив физически. Колко свещени храмове са издигнати на негово име! Впрочем днес всички християни постят строго и така отдават почит на Честния Предтеча.

Трябва да сме хора на истината, а не на лъжата, на простотата, а не на двуличието и лицемерието. След Богородица Честният Предтеча има най-голямо дръзновение пред Христос, затова трябва да призоваваме неговото застъпничество и да подражаваме на неговия пример.