ПРАЗНИК НА МАЙЧИНАТА НЕЖНОСТ

422 0

Автор: архим. Георги Капсанис

Източник: azbyka.ru

Превод: Пламена Вълчева

През тази свята нощ всички ние почувствахме майчината любов на нашата Владичица Богородица. Всички ние сме нищи и недостойни свидетели на тази майчина любов, защото още през детството си я вкусихме по благодатта Божия в лоното на светата Църква. Вкусихме Спасителя Христос, любовта на нашия Христос, но също така вкусихме и неизтощимата майчина нежност на Всесветата наша Владичица. Вкусихме богатството на нейната любов, вкусихме благословението на нейните майчини обятия, които обгръщат целия свят, всички хора, всички християни, всички страдащи, всички каещи се и всички, които искат да открият пътя към нейния Единороден Син.

Ето защо днешният празник е празник на нейната любов, празник на нейната майчина нежност, празник на радостта и веселието, а не на болката и скръбта от нейната смърт. Защото чрез смъртта си тя е придобила възможност да се издигне до превисоките небеса и до пребожествени състояния, откъдето сега се застъпва и помага на всички нас по много по-действен начин.

Понеже всички ние сме християни, и ако позволите, светогорски монаси, ние винаги сме живели и постоянно живеем с тази майчина любов на Приснодевата. Затова нека се боим и безпокоим само за едно: да не се окажем недостойни за тази любов, за тази майчина любов на Всесветата наша Владичица. Дали не ù причиняваме болка, дали не огорчаваме и наскърбяваме нашата Пресвета майка, нашата тъй нежна майка, с нашите страстни състояния, жестокосърдечие, неблагодарност и неразкаяние?

Затова днес бих искал да призова всички вас да умолявате Пресветата наша Владичица да ни помогне да не бъдем неблагодарни чеда — за щастие, ние имаме великото благословение да бъдем чеда на такава майка, — да не се окажем неблагодарни и недостойни нейни чеда, особено онези от нас, които са се сподобили с великата благодат и благословение да станат нейни чеда тук, в нейния земен дял — Света гора, където нейното благословение е толкова осезаемо и толкова достъпно за всички нас.

Нека Божието благословение пребъдва с всички нас, братя, по молитвите на нашата Владичица Богородица.

На всички — на живеещите надалеч и на онези, които са наблизо, на нашите сродници и братя, които са тук, и на онези, които не са заедно с нас, пожелавам Владичицата Богородица да подава своето благословение. И понеже жените не могат да дойдат на Света гора — така е пожелала Всесветата наша Владичица — то онези от тях, които благоговейно гледат към Света гора и със смирение приемат волята на Всесветата Дева, макар и да не могат да дойдат, получават същата благодат както идващите тук, приемат същото благословение от Владичицата Богородица.

Затова призовавам благословението на Всесветата Владичица над вас и над всички ваши сродници по света.

Благодатта на нашия Господ Иисус Христос, по молитвите и застъпничеството на Преславната наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, да пребъдва винаги с нас.

Манастир Григориат”, Света гора, 1988 г.