ПРЕД ТЕБ ЩЕ ИЗГРЕЯТ НОВИ ДНИ

769 0

Автор: архим. Павел Пападопулос

Превод: Константин Константинов

Животът е хубав.  Нужно е да открием тази красота. Да не се задържаме в злините, които ни се случват във всекидневието. Със сигурност е трудно да видиш красотата на живота, когато всичко се помрачава от притеснения и скърби, от предателства и изпитанията. Именно тогава силите те изоставят, когато вече нямаш смелост да продължиш, когато нямаш разположение да положиш усилие. Но  дори в онези моменти, в които логиката ти казва да се оттеглиш, да се предадеш на отчаянието и на депресията, са нужни внимание и благоразумие.

Всичко минава и отминава. Не, не се забравя, но някак утихва в нас. Помисли, че въпреки всички неблагоприятни обстоятелства и  скърби животът продължава. Сега може да живееш твоите „черни дни“, но си дай малко време, отпусни се с положителни мисли, вложи добра мисъл и със сигурност нещата ще станат по-добри.

Казваш, че си ударил дъното. Да, но си още тук! Следователно, само нагоре можеш да вървиш сега. Трудните моменти ги премина. Сега ще дойдат по-добри дни.

Дай си възможност да почувстваш щастие. Може да се чувстваш уморен от всичко това. И е естествено да чувстваш това. Но не влизай в тъмницата на ропота и злочестието. Няма да отмориш по този начин. Отмората ще дойде, когато спреш да се занимаваш с анализите на ума си и се предадеш на молитвата. Душата тогава отморява, умът се очиства, тялото се успокоява и се оживотворява.

Не се оставяй на порока, на разочарованието, на скръбта. Дай малко време на живота, за да ти се усмихне. Нужно е обаче и твоето произволение, за да дойде тази усмивка. Остави назад всички онези събития или хората, които те доведоха до мрака на болката, скърбите и тъгата. Пред тебе ще изгреят нови дни, пълни със светлина и красота, пълни с радост и щастие.

Много пъти ние преувеличаваме злините, които ни се случват, и принизяваме добрини, които със сигурност съществуват в живота ни.

Не се фокусирай върху злото, което ти се е случило. Фокусирай се върху онова, на което те е научило и след това се съсредоточи върху всички онези добрини, които съществуват в живота ти.

Фокусирай се върху хората, които те обичат такъв, какъвто си, без да искат да се промениш.

Фокусирай се върху хора, които те приемат и те крепят в това, което правиш. Не ги смятай са даденост, а и ти проявявай всекидневно твоята благодарност за тяхната жертва към теб.

Животът е красив. Ако ще днес да има облаци. Никога не забравяй, че слънцето винаги се намира зад облаците. За да го видим, е нужно или да го търсим, за да го видим постепенно зад облаците, или да вземем самолета на добрите помисли и да излетим над черните облаци на изпитанията. Всички ние посрещаме по различен начин тези състояния на живота. Някои са по-чувствителни, други са по-големи егоисти. Въпросът е да не оставим някои „черни страници“ от  живота ни да станат причина  цялата книга на живота ни да бъде изхвърлена на боклука. Защото животът на всеки човек има възможността да стане бестселър. Животът е красив. И определени пъти, ако имаме смирено и чисто сърце, това ни се открива по парадоксален начин, в необичайно време и по неподозирани начини.