ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА — НАШАТА ИСТИНСКА МАЙКА

512 0

Автор: архим. Георги Капсанис

Източник: johnsanidopoulos.com

Превод: Пламена Вълчева

Сред благословените и свещени традиции на нашата Църква е хубавото чинопоследование, което имаме: да четем статиите на Богородичния акатист всяка петъчна вечер през Великия и Свят пост, да се събираме всички верни в храма и да пеем на Пресвета Богородица „Радвай се”, което е не само „поетичен похват”, но най-вече израз на дълбоката признателност на човешката душа към Божията Майка, на която дължим толкова много и която е и наша майка.

Ако нямахме Пресвятата и Преблагословена Богородица, нямаше да имаме и нашия Господ, Бог и Спасител. Ето защо Църквата, както знаете, отдава голяма почит на Пресвета Богородица и там, където християните се събират да славят Спасителя Христос, те славят заедно с Христос и Божията Майка.

Във всички богослужения и тайнства Пресвета Богородица винаги стои отдясно на Христос и е възпявана и прославяна от апостолските времена до наши дни. Това не е нещо ново. Тази традиция идва от светите апостоли, сред които Пресвета Богородица е пребивавала.

Когато Господ ходел по земята, преди да се възнесе на небето, Пресвета Богородица била до Него. А при Разпятието, както си спомняте, но и след Неговото Възнесение, Пресвета Богородица станала майка на апостолите. Тя била тази, която ги подкрепяла, наставлявала, утешавала и напътствала в тяхното апостолско дело.

И онова, което преживели светите апостоли, се случва от древни времена до наши дни. В нашата света Църква ние имаме Изкупител, Който е нашият Господ Иисус Христос, ние имаме майката на Изкупителя, а също така и приятелите на Изкупителя, които са светиите.

Веднъж попитали един богослов на нашата Църква: „Какво е Църквата?”. И той отговорил: „Църквата — това е Изкупителят, майката на Изкупителя и приятелите на Изкупителя”. Това е Църквата. Следователно още от древната Църква Пресвета Богородица пребивава сред нас.

Пресвета Богородица е управителка на Църквата на изкупените. След Христос Пресвета Богородица е най-святата и свещена личност на Църквата. Тя е първата от спасените. Първият човек, който е бил спасен, е Пресвета Богородица.

Тя е първият човек, както ни учат светите отци, който е възкръснал и се е възнесъл на небето след своята смърт. Тя стои отдясно на Христос и ходатайства за всички нас, за целия свят, а при Второто пришествие, когато всички ще възкръснат, Пресвета Богородица няма да възкръсне, защото вече е възкръснала. Тя е първият човек, който  е възкръснал след Христос. Следователно тя ще ходатайства за нас. Тя винаги ще стои отдясно на Христос, за да ходатайства за нас.

Затова благословението, благодатта и славата на Пресвета Богородица са големи. И как би могло да бъде другояче, когато тя е носила Бога в своята свята утроба? Когато е станала вместилище на невместимия Бог. И по този начин е станала майка на Живота.

На еврейски Ева означава „майка на живота”, ала злочестата Ева била съблазнена от дявола и станала майка на смъртта. От нея сме наследили смъртта. Пресвета Богородица обаче направила обратното. Ева не послушала Бога и загубила Бога, а Пресвета Богородица се покорила всецяло на Божията воля и спечелила Бога.

И не само Го спечелила, но и Го приела в своята свята утроба, заченала Го, родила Го, отгледала Го съгласно човешкото Му естество и Го отдала на света като Божия Майка. И понеже Господ е живот и възкресение, Пресвета Богородица е майка на Живота. Тя е тази, която е родила Живота. Тя е тази, която ни води и днес в живота, който е Христос, и затова тя е истинска майка на живота.

Новата Ева, която е изправила грешката на първата Ева и сама е станала истинска Ева, е Пресвета Богородица — нашата истинска майка.