ПРОПОВЕД ЗА ЗАДУШНИЦА

601 0

Автор: св. свщмчк Сергий Мечев
Източник: azbyka.ru
Превод: Пламена Вълчева

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Светата Църква вярва, че чрез богослуженията, доколкото е възможно, ние които все още живеем тук, на земята, не само възпоменаваме определени събития, но и участваме в тях.

Светата Църква също така вярва, че предстоящият неделен ден паметува Страшния съд, тя вярва, че по начин и в степен, възможни за нас, ставайки причастни на вечността чрез богослужението, ние се явяваме пред страшния престол на Господа на славата. Затова тя спомня с голяма последователност и онези, които ще се явят там заедно с нас, които са живели на земята и вече са напуснали този свят, но тук са били членове на Църквата и част от Тялото Христово. Тя извършва паметта на всички починали наши отци и братя в специално последование и се моли особено за онези, които са починали внезапно при злополука или в природна стихия, или от злонамерени човешки действия.

Църквата още веднъж възпоменава всички покойници, извършвайки същото последование и това става в деня преди света Петдесетница. И отново, с голяма последователност, вярвайки, че ние не само възпоменаваме определени събития, но и духовно участваме в тях, вярвайки, че и в този ден Светият Дух обновява Църквата, в деня преди Неговото слизане върху апостолите и основаването на Църквата тя се моли за онези, които през земния си живот са били част от Тялото Христово и продължават да бъдат сега когато са вече на небето. Това възпоменание и молитва се извършват преди великия ден, в който очакваме обновяването на даровете на Светия Дух. Това са двете големи възпоменания на починалите наши праотци, отци и братя.

И днес, когато духовно се подготвяме за деня, в който ще застанем пред страшния престол на Господа на славата, нашите покойници ни молят да ги поменем с молитва. И това ще бъде молитва на цялата Църква, защото ние се молим като част от Тялото Христово и само такава молитва може да им донесе облекчение и успокоение. Нека се помолим в този ден за хората, с които сме живели и сме се молили и които очакват нашата помощ, както и за онези, с които сме вървели заедно по пътя на духовното служение. Нека си спомним също и за онези, които сме срещнали през живота си и с които сме влизали в конфликти, защото знаем, че всеки има нужда от нашето поменаване и молитва. И накрая нека се помолим и за онези, които не познаваме, но за които са дошли да се помолят други, близки на сърцето им.

Не се отегчавайте от имената, които ще бъдат поменати тук. Не забравяйте, че всяко име е скъпо на някого, всяко име представлява същност, всяко име замества този, за когото се молим. Безкрайно скъпи са ни имената на хората, за които се молим, затова нека с кротост и смирение се помолим както за тях, така и за онези, които са скъпи на други хора.

Не забравяйте, че някой ден и ние ще си идем от този свят и това последование ще се извършва без нашето участие и тогава ще бъдем щастливи, ако си спомнят за нас и ни поменат тези, които ни познават или някой, който не ни познава, но е дошъл да се помоли за всички по-рано починали православни наши праотци, отци и братя, тук и навсякъде благочестиво лежащи. Амин.