ПРОПОВЕД ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ

3867 0
Жития на Светци

IB_19И молитвата, произлизаща от вярата,

ще изцери болния, и Господ ще го дигне;

и ако грехове е сторил, ще му се простят.

(Иак.5:15)

 Възлюбени в Господа братя и сестри,

Търпението, казват, е благодат.

Благодат е. Това още св. Пророк Илия – честваният днес светец – го е разбрал. Чрез своето страдание попадналия в грях Израилев народ…

Чрез своето странствуване през целия свой живот светият пророк е търпял едно или друго. И всеки път, когато се е случвало нещо, по пътя към което св. Илия трябвало да проявява търпение, накрая то се увенчавало с успех – един от многото примери е вдовицата от Сарепта Сидонска, която нагостила и напоила светия пророк.

През време на търпението… без значение какво се изтърпява – хубаво или не чак толкова – човек се уповава Господу с молитва. Защото „голяма сила има усърдната молитва на праведника”, пише Св. Ап. Иаков (Иак.5:16). Толкова голяма, че съдържимото на молитвата се сбъдва – ето още едно чудо, което да разведри утъпкания в сивота наш ден. Чудо голямо! – може би ще каже някой. Да, чудо е. Защото ние сме се помолили… ние сме обърнали сърцата си с молитва към Господа, и именно чудо се е случило – Бог е чул молитвата ни, която с търпение /и не рядко – с постоянство/ отправяме към Него.

Когато св. Пророк Илия отишъл при езическия цар Ахав и му казал: „Заради греховете ти от днес няма да има дъжд, ни роса, докато не помоля Господа за това!” светецът бил изпълнен с търпение – та откъде би могъл да знае, че постъпилата в последствие суша щяла да трае три години и шест месеца?

Три години… и шест месеца!

Това е много време, особено за нетърпеливия! Той място не ще може да си намери, докле не свърши тоя срок. И от нетърпение не ще се сети да изрече молитвени слова към Бога. Защото молитвата е дълговременно явление. Една-единствена молитва далече-далече не е достатъчна.

А светият пророк се изкачил на планината и дълго се молил. И Господ чул молитвата му, и пратил дъжд да напои изсъхналата зема, която отново да даде плод.

Братя и сестри,

ако Св. Пророк Илия не е вярвал безпрекословно в Божия промисъл, ако не е имал това сякаш граничещо с безкрая търпение, ако не се е молил горещо и от дъното на душата си (за себе си и за другите), нито е щял да страда истински, нито е щял да живее истински. А просто да бъде още един от лъжепророците. Които били четиристотин и петдесет откъм страната на Ваал, а той – едничък откъм страната на истинския, живия и днес Бог.

И по думите на св. Апостол Яков „Ако някой между вас, братя, се отклони от истината, и друг го обърне, нека тоя знае, че, който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове” (Иак. 5:20).

Нека помагаме на заблудените наши братя и сестри, но не за награда, а за слава Божия.

Амин.