ПРОПОВЕД НА ВЕЛИКИ ВТОРНИК

1368 0
kiss

Руски православен храм “Св. Николай Чудотворец“, Далас, Тексас
Автор: свещеник Серафим Холанд
Източник: http://www.orthodox.net/sermons/holy-week-day-02_2011-04-18+judas-with-avaricious-thoughts-accepts-the-darkness+the-progression-of-sin-into-self-imposed-slavery.html
Превод: Павел Стефанов

В името на Отца, и Сина и Светия Дух, амин!

Днес ние чухме за механизма на греха, как грехът започва да ни поглъща, ако му позволим.

Ние чухме стихът (песнопение) за Иуда и как той свършил бидейки унищожен от собствените си помисли. Този химн е добро описание на начина, по който ставаме поробени в греха. Особено в тези първи три дни на Страстната седмица има много анализ и много внимание за нашата греховност. В други песнопения ние сравняваме себе си със смокинята. Чуваме за десетте девици, историята, която се чете на Преждеосвещената литургия във вторник. Имаме много химни, които наистина говорят за нашата слабост и молят Господа да ни помогне и да се сравняваме с някои от тези лоши личности, които са в Писанието.

Така че отново ще ви прочета този химн и после ще направя няколко бързи коментара.

Иуда съзнателно се отдава на сребролюбието и тръгва враждебно срещу Учителя си, съветва се, замисля предателство, отпада от светлината, приема тъмнината, уговаря цената и продава Безценния; затова и като възмездие за стореното получава бесило и мъчителна смърт, окаяният, предавайки Тебе, Господа. Христе Боже, избави ни от неговата участ, дарявайки опрощение на греховете на тия, които с вяра празнуват Твоите пречисти страдания.“

За Иуда неговата фатална страст била скъперническото (сребролюбиво) мислене. Св. Апостол и евангелист Йоан Богослов казва, че Иуда държал ковчежето с пари и обичал да краде от него (Йоан 12:6). И това била дългогодишната му страст. Не е било нещо за момента; тази страст била от много време в него. И така, поради тази пристрастеност към определен грях – било то похот или завист, или клюки, или осъждане на хора, или много други неща, той в крайна сметка е бил унищожен от своята страст.

Поради този грях, тази дълголетна пристрастеност, той започнал да мисли за начин да има повече пари. Така той се замислил как да предаде Христос.

Вероятно в началото, когато си помислил за това, това му се сторило отвратително: Не, не може да направи това. Той е приятел на Христос в продължение на три години. Защото, в края на краищата, Иуда възкресявал мъртви и изцелявал хора. Аз лично не знам дали е възкресявал мъртви, не е дадено някъде, но е бил един от онези, които били пратени и изцелявал хора. И така, трябва да е имал някаква привързаност към Христос, но е имал по-голяма привързаност към парите. И какво се казва в химна? Той отпада от светлината и приема тъмнината.

Ако четете монашеска литература, ще видите, че това показва как грехът навлиза в нас. Първо започва с мисъл, а след това размишляваме за нея, а после я приемаме. Относно някои грехове, ако сме в състояние през повечето време да ги побеждаваме, те не ни обладават. Но в случая с Иуда, сребролюбието вече го обладаваше. И какво направи той? Самоуби се. Той прие мрака.

Сега, наистина, всички ние имаме неща, които примамливо ни съблазняват и които искат да ги приемем. А ние трябва да се борим срещу тях. И за тази война, която е толкова необходима за всеки християнин, се говори многократно в дните на Страстната седмица. Има причина за това. Предната неделя (Вход Господен) трябва да помислите за тази война.

Отец Николай даде проповед, която наистина говореше за нещо, свързано с тази война. Хората имали представа за Христос, че Той не е Бог, и позволили това възприятие да ги обладае. Искали земен цар, завоевател, някой да ги освободи от римляните. Но те не получили такъв земен цар. Те видели Един кротък, смирен, Който седял на муле – Небесният Цар Христос.

Братя и сестри, в живота ни има много неща, които искат да ни притежават, това е абсолютно вярно, и те искат да ги приемем. Разбира се, аз говоря за страстите. Те всъщност не са хора, нито демони. Те са нашите собствени слабости. Разбира се, демоните действат върху тези слабости. Нека Бог да ни помогне да разберем това въздействие и да го спрем с покаяние. Голяма част от Страстната седмица е разбирането на това въздействие и научаването как да го спрем.

Бог да ви благослови и да ви помага във всичко. Амин!

Всички права запазени. Моля, използвайте този материал по всякакви поучителни причини. Молим да се свържете с храм „Свети Николай“, Тексас, ако искате да го разпространявате по някакъв начин. Даваме разрешение да публикувате този текст, ако е съвсем непокътнат, включително този абзац и URL адреса на текста, в който и да е електронен пощенски лист, църковен бюлетин, уеб страница или блог.