Радвайте се, наближава Богоявление

10015 0

Автор: Св. Йоан Златоуст
Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов

Сега се приближаваме до деня на Богоявление, деня, в който ни се разкри Божеството на Иисус Христос чрез Неговото кръщение от св. Йоан Кръстител в река Йордан. На този ден ние Го познаваме като Синът Божий, Който дойде заради нашето спасение. Въпреки че може да се твърди, че Неговото рождество може да се разглежда като Богоявление, до този момент Иисус Христос не е бил познаван от много хора. Както св. Йоан Кръстител казва на това събитие “сред вас стои Един, Когото вие не познавате” (Йоан 1:26). Ето защо ние наричаме деня, в който Той бил кръстен Богоявление, защото Той станал известен на мнозина в този момент.

Ние можем също да видим, че това е било началото на Неговото дело да създаде път за нашето спасение, чрез Кръщението като първа стъпка. По-късно Той основал Църквата с нейните духовници, където тези, които са съединени с Него в кръщението могат да продължат да се ползват от благодатните Тайнства.

Преди това е имало иудейско кръщение, което очиствало тялото от нечистоти, като докосване костите на мъртъв човек, ядене на нечисти храни, или пребиваване с прокажени, но това не премахвало греховете. В Писанието се казва: “да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта” (Лев. 15:5, 22:4) Тази иудейска практика е била подготовка на това, което по-късно дошло. Кръщението, което било установено от Христос било много повече, тъй като то е за прощаване на греховете чрез Светия Дух и те били повече от простени, те били напълно заличени чрез благодатта. Св. Йоан Кръстител кръщавал тези, които се каели за своите грехове, но не давал опрощение чрез благодат. Греховете не се опрощавали чрез Йоановото кръщение. Самият той казва: “Аз ви кръщавам с вода … Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън” (Мат. 3:11).

Иисус Христос дойде, за да бъде кръстен от св. Йоан не защото Той се нуждаел от прошка на греховете, бидейки безгрешен, нито пък да приеме Светия Дух, бидейки едно с Духа, но да ни покаже пътя, който да поемем, да бъдем освободени от нашата греховност и да получим Светия Дух, Който да пребъдва в нас. Йоановото кръщение с вода било също подготовка Христос да бъде познат и да можем ние да получим това тайнство. Понеже св. Йоан Кръстител е бил известен като пророк, неговото кръщение над Христос е имало голямо значение за хората, така че те да повярват, че Иисус Христос е Божият Син.

На този ден, след като св. Йоан кръстил Иисус в река Йордан, Светият Дух видимо слязъл под вид на гълъб. Това слизане като гълъб било да покаже на всички кой е Христос.

Ние се радваме на Богоявление, защото Иисус Христос ни показа пътя за нашето обновяване. Той беше обявен като Син Божий, за да Го видят всички, като прие със смирение Йоановото кръщение.

Христос е казал: „истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно“ (Мат. 18:3)